top of page

DE WEG NAAR BEWUSTWORDING

OKTOBER 2010

Het is zaterdag 9 oktober en ik zit in de tuin, het is ’s zomers weer, het is lekker stil, het water van het fonteintje kabbelt en ik hoop dat het nu lukt om een nieuw bericht van Mr. Kuthumi en de I.H.R. te schrijven.

Ja hoor, ik had bovenstaande zin nét opgeschreven, of zoon en dochterlief stormen naar buiten en komen gezellig bij me in het zonnetje zitten. Weg rust, wel gezellig, maar helaas geen lezing. Een paar uur later volgt de tweede poging: ik zit boven op het bed: Kunt U mij helpen bij het stellen van goede vragen, over zaken waar mensen mee worstelen, en waar u behulpzaam bij kunt zijn?”

K/IHR: De weg naar bewustwording ligt voor iedereen open. Niemand wordt overgeslagen, iedereen krijgt keer op keer prikkels die ertoe zouden kunnen leiden dat men zichzelf zaken gaat afvragen als:

- Ben ik goed bezig in mijn leven?

- Raak ik mensen door te zijn wie ik ben?

- Wat doet dat met mij, als dat gebeurt?

- Ben ik tevreden met het leven dat ik nu leid, of zijn er dingen die ik graag

anders zou zien?

- Hoe kan ik dit veranderen? Wil ik dit veranderen, durf ik de stappen te

zetten die nodig zijn om die verandering in gang te zetten?

- Waarom voel ik mij soms zo ontevreden, terwijl ik daar eigenlijk geen reden

toe kan vinden, wat is de betekenis van dit vage, onderhuidse

heimwee-gevoel?

- Wat kan ik doen om hier meer duidelijkheid over te krijgen?

Een ieder zal wel één of meer van bovenstaande vragen en bijbehorende gevoelens herkennen. Mensen die al wat langer bezig zijn met de zoektocht naar ‘binnen’, naar zich Zelf, zullen gebeurtenissen in hun leven herkennen en kunnen benoemen die ervoor hebben gezorgd dat ze ‘wakker’ zijn geworden en met zichzelf aan het werk zijn gegaan.

Ik: Ik heb het zelf aan den lijve ervaren: als je niet aan het werk gaat met het thema dat speelt in je leven en dat zich bij je aandient en je probeert ‘wakker te schudden’….. dat je vervolgens (nadat je je kop in het zand hebt gestoken) exact 6 maanden later een soortgelijke ervaring meemaakt, waardoor je wel móet beseffen dat het zo niet langer kan. Dat de enige weg die leidt tot een oplossing, de soms zo gevreesde ‘weg naar binnen’ is.

Ik zeg gevreesd, omdat je van tevoren ook wel voelt, dat het niet de gemakkelijkste weg is om te gaan, maar ja, als je wanhopig bent is het op zoek gaan naar jezelf toch echt de enige en naar later blijkt ook de mooiste oplossing die je je kunt voorstellen.

K.: Dat heb je mooi verwoord…

Ik: Volgens mij hielp U een handje mee!

K/IHR: Het is inderdaad zo dat bepaalde ervaringen die zouden kunnen leiden tot het wakker worden van een bepaald persoon zich in heviger mate kunnen herhalen als deze persoon er nog niets van wil weten, liever blijft hangen in de slachtofferrol, en niet de beslissing neemt om te gáán voor het oplossen van het thema, dat zich keer op keer in diens leven aandient.

Ik: Ik denk weer verder:

Ik heb heel duidelijk het gevoel dat ik ook, voordat ik aan dit leven begon, zelf een bepaald scenario heb bedacht, dat zou moeten leiden tot het ontwaken van de spiritualiteit in mij, in een bepaalde fase van mijn leven. Ik moest datgene gaan neerzetten op aarde, waar ik van tevoren een besluit over had genomen. Daarom is alles ook zo vreselijk snel en aardig heftig gegaan.

Maar wat als je het toch vertikt om ‘wakker’ te worden?

Ik zie bij sommige mensen dat, wát er ook gebeurt, er een enorme angst en afkeer van alles wat ook maar riekt naar spiritualiteit aanwezig is.

Hoe kunnen zij dan ooit de weg naar zichzelf, naar het Licht vinden? Of zie ik dit verkeerd?

Ik weet ook wel dat het er helemaal niet toe doet of je al dan niet spiritueel bent om de gang naar de vijfde dimensie mee te maken. Maar hoe zit het dan met die innerlijke vonk die erom smeekt te mogen ontvlammen?

K.: Je bent lekker op dreef vandaag!

Ik: Ja, ik had ook uren voorbereiding….

K/IHR: Er zijn natuurlijk ook mensen genoeg die helemaal geen zware taak op zich genomen hebben om hier op aarde neer te gaan zetten. Zij leven een rustig leven, met ups en downs, en groeien zo weer een stapje verder toe naar het niveau dat ze in dit leven wilden bereiken.

Zij hebben de lat gewoon niet zo hoog gelegd, zij zijn misschien nog vrij jonge zielen, nog niet toe aan de afronding van de cyclus van reïncarnatie.

Ik: En zij die wél van tevoren bepaalde taken op zich genomen hebben en die toch maar niet wakker willen worden, die maar blíjven steken in relatie-problemen, slachtofferschap, moeilijke werkomstandigheden, stagnatie van spirituele groei, hoe worden zij dan ooit ‘wakker? Zij willen het toch zelf? Hun zielsverlangen smeekt erom, maar wordt niet gehoord? Hoe gaat het dan met hen? Kunnen jullie iets voor hen doen?

K/IHR: Daar zijn we druk mee bezig: op allerlei manieren worden zij in contact gebracht met mensen die wel het innerlijk Licht gevonden hebben en via deze personen kunnen wij hun beter bereiken.

Of de Boodschap dan aankomt, bij hen binnenkomt is aan hen.

Vaak lukt het uiteindelijk wel, het zielsverlangen ‘aan te raken’ en zo dingen in gang te zetten. Daarvoor schakelen wij jullie, Lichtwerkers, graag in!

Ik: Ik vind het heerlijk om via deze site dergelijke boodschappen door te geven. Bent U trouwens blij met deze actie, zelf online te gaan i.p.v. wachten op andere ‘ingangen’?

K/IHR: Het is prima zo, laten de boodschappen op de site een voorbeeld zijn voor velen die nog zoekende zijn. Hier krijgen zij steun en bevestiging.

Ik: Geef ze mijn sitenaam maar door hoor! En laat het balletje maar snel verder rollen, ’t mag nog wel wat drukker worden op de site.

K: Wacht jij nou maar rustig af…

Ik: Ik heb niet zoveel met ‘rustig’, ik wil altijd graag véél actie en snel als het even kan!

Ik: Ik heb al een paar keer horen zeggen, dat de tijdsversnelling die we nu soms al kunnen voelen en ervaren, volgend jaar in 2011 nog 20 keer zo snel zal gaan! Klopt dit? En hoe moet ik mij dat dan voorstellen?

K/IHR: De tijdsversnelling die nu optreedt, zal volgend jaar inderdaad nog veel heftiger zijn en dat zal voor zeer velen ook voelbaar zijn en merkbaar in hun ervaringen. Nu al komen bepaalde problemen, emoties, trauma’s die zich ooit vastgezet hebben in het fysieke lichaam, sneller naar boven.

Het kan niet meer ontkend worden dat er een proces gaande is op aarde dat zijn weerga niet kent. Gaia is schoon schip aan het maken, verhoogt keer op keer haar trilling, en jullie gaan daarin mee. Onze raad is:

Laat het gebeuren, wees blij dat er eíndelijk dingen in gang worden gezet die al zo lang onderhuids speelden. Nu is de tijd om ze onder ogen te zien.

Ga ermee aan de slag, loop er niet voor weg, pak alles aan wat zich aandient en GROEI!

Het voordeel van de tijdsversnelling is, dat het geen jaren en jaren meer duurt voordat je van een bepaalde situatie zó genoeg krijgt dat je niet anders meer kunt dan er verandering in te brengen.

Nu zal dit moment waarop je voelt: ‘tot hier en niet verder’ zich veel sneller aandienen.

Ga bij jezelf te rade en wees eerlijk naar jezelf:

Wat speelt er nog in je leven waar je al tijden voor wegloopt? Pak het aan, zie het probleem onder ogen en spreek je uit. Zoek zo nodig hulp, vraag ook ons om je bij te staan. Het helen van de pijn zal ook sneller gaan:

Wat op de weg naar het Licht aan het Licht komt, zal ook eerder positief bekeken kunnen worden.

Alles wat zich aandient helpt jou immers om nog beter de weg naar binnen te gaan.

Ik: Het zijn wel prachtige woorden vol Waarheid....

Heeft u een waardevolle slotboodschap voor mij?

K/IHR: Lieve mensen, Lichtwerkers, welkom ook aan alle bezoekers van de Weg van het Licht:

Hier spreekt een afvaardiging van vele Lichtwezens, engelen, Herrezen Meesters en ons goed gezinde buitenaardsen. Wij vragen jullie te VOELEN…

Voel je lichaam, voel hoe het reageert op deze Boodschap vol Licht en Liefde…

Voel je de woorden resoneren in je hart, in je lijf?

Voel je het zachte tintelen van de energie die deze woorden aan jou geven?

Verheug je over de tijd die komen gaat, de ascensie is in aantocht (de overgang van de derde naar de vijfde dimensie, de opgang van de aarde).

Verstop je niet langer in het leven van alledag, achter je drukke werkzaamheden, je hobbies, alles in het leven waar je achteraan holt.

Ga even zitten en VOEL…

Voel de woorden binnenkomen…voel alleen wat dit met je doet?

Krijg je kippevel? Voel je ontroering?

Dit is je zielsverlangen waarmee je nu in contact bent.

Herken dit gevoel en geef het de ruimte waar het om vraagt, waar het om smeekt!

Gun jezelf de tijd die nodig is om de band met je zielsverlangen te versterken….

Door meditatie, door prachtige gesprekken, door geïnspireerde wandelingen….

Doe iets, laat deze kans niet liggen! Geef gehoor aan de roep van je ziel en luister…

Luister naar de stem van je hart, vaak onverstaanbaar in alle drukte van het dagelijks leven.

Dat wil niet zeggen dat die stem er niet is! Bij een ieder van jullie probeert deze stem je te bereiken en of je gaat luisteren of niet is je eigen beslissing.

Sta open voor je intuïtie

Luister naar je innerlijke stem

Voel de stilte…voel de kracht van wie JIJ bent

Jij bent zo groot, veel grootser dan je ooit zou kunnen bedenken!

Maak contact met je ziel, de roep is er al,

Je hoeft alleen maar te luisteren.

Laat je raken door deze teksten,

Voel ze binnenkomen op zielsniveau

Ga je weg naar het Licht en vraag ons je te begeleiden

Je weg zal lichter zijn, je zult je gesteund weten…

Wij zijn met jullie en verheugen ons op jullie proces

Wij vieren feest als jullie ontwaken

Wij en jullie zijn één

Één in Liefde, één in Licht

Voel dit als Waarheid in je hart en ga op weg

Wij komen je tegemoet en gaan aan je zij

Leef in vrede, met compassie en vol liefde voor jezelf, wij zijn met jullie allen

Wees gegroet,

Mr. Kuthumi en de Intergalactische Hoge Raad

door Marit Karssens

bottom of page