top of page

DE OPGANG VAN DE AARDE NAAR DE VIJFDE DIMENSIE

Maandagmorgen 22 maart 2010 3.00 uur

Ik word klokslag 5 voor drie wakker. Ik ben gaan slapen met de vraag: ik wil wel channelen hoor, vannacht.

Dit is wel héél toevallig! Ik ben meteen klaarwakker en vraag aan Mr. Kuthumi:

Is het de bedoeling dat ik er weer voor ga zitten? Er komt als antwoord: 'Maak je klaar'. Ik pak een dikke plaid en installeer me weer in de kamer van mijn dochter die niet thuis is. Is er iemand? Nou krijg ik flink kippenvel.

Kuthumi (was er al) en toch weer de Intergalactische Hoge Raad? Ik vraag het hardop in de stille kamer en vraag om bevestiging in de vorm van een geluid in huis. Moet ik gaan schrijven? In de nachtelijke stilte klinkt een klop, nog één en als ik denk, was het dat nou, nogmaals het zelfde zachte klopje. Wel heel zachtjes en subtiel, maar toch….

Ik stel maar een vraag: Wat kunnen mensen als ik nu precies doen om jullie ideeën en suggesties uit te dragen. Hoe maken wij die ons ‘eigen’?

K./I.H.R. Jullie weten de meeste informatie die wij geven al lang, dat is immers opgeslagen in jullie innerlijk ‘weten’. Het mooie is nu alleen dat, met het openen van de vijfde poort, er een wereld aan informatie is bijgekomen, toegankelijk voor jullie geworden. De universele kennis ligt nu voor allen voor het grijpen.

Als je maar wilt en als je intenties maar voor de volle 100% goed en zuiver zijn, kun je toegang krijgen tot de kennis van de Akasha Kronieken. Die kennis kan nu gebruikt worden om inzicht te krijgen in het hoe en waarom van de gang van zaken op de aarde. Er is zoveel dat voor de bewoners van de aarde niet te verklaren is: nu kan het antwoord gegeven en onderbouwd worden, hetgeen het ontwaken van de slapende mensheid ten goede zal komen.

Ik: Toch merk ik dat ik af en toe mijn twijfels heb: deze informatie, waarover ik ook al wat heb gelezen in de boeken van Ute Kretschmar, is voor een ‘gewoon’ mens die zich tot nu toe niet of nauwelijks heeft bewogen binnen de wereld van de spiritualiteit bijna of eigenlijk misschien wel helemaal niet te bevatten.

K/I.H.R. Dat zou nog wel eens kunnen meevallen. Het Innerlijk weten van een steeds groter deel van de Mensheid zal de komende tijd immers ontwaken, waardoor de confrontatie met deze aloude kennis meer een bevestiging wordt van wat men al wist. Een proces dat jij bij jezelf immers de laatste jaren ook bent tegengekomen.

En je hebt gemerkt waar dat toe leidt… 

Ik: Ja, práát me er niet van! (een beetje humor mag wel hè, denk ik)

K/I.H.R. Wij houden van mensen met humor. Dit is een serieuze zaak, maar je moet jezelf nooit verliezen in alleen maar serieus bezig zijn met dergelijke zaken, dan word je uiteindelijk ook niet meer serieus genomen.

De bekende gulden middenweg bewandelen is ook in zaken van openbaring van eeuwenoude kennis een nobel streven.

Ik: Dus jullie denken echt dat de boodschap die wij moeten uitdragen op dit moment wel aankomt bij een steeds groter deel van de Mensheid?

(op dit moment flitsen er ineens gedachten en beelden van E.T.’s , Ufo’s en verschijningen door mijn hoofd: kortom, bevestiging…en ja hoor)

K/I.H.R. Jullie staan hier niet alleen in. Wereldwijd zullen de buitenaardse verschijningen dusdanig gaan toenemen, dat het voor de Interne Regeringen ondoenlijk zal worden dit feit nog te ontkennen. Jullie zijn ervoor om uit te leggen dat hulp is gekomen om de Aarde te behoeden voor de ondergang. De opgang van de aarde naar de 5e dimensie is nu heel dichtbij gekomen en deze kans moet wereldwijd en zelfs op universeel niveau met alle handen die er zijn gegrepen worden.

Ik: Hoe is de samenwerking tussen jullie allen, de buitenaardsen en de Lichtwereld?

K/I.H.R.: Van oudsher wordt er op allerlei gebied toenadering gezocht en samengewerkt. Ook op aarde mengen zich al eeuwenlang goedwillende buitenaardsen in de opbouw. Jammer genoeg zijn er ook minder goedwillende buitenaardsen geïnfiltreerd in jullie machtssystemen. Daar mogen jullie je ook van bewust worden, het is nog niet te laat, maar wel hoog tijd om de onwetende massa wakker te schudden.

Ik: Hoe kunnen jullie ons nu helpen met het uitdragen van de boodschap en hoe weten wij nu wat we precies kunnen/moeten zegen? Krijgen wij hier ook hulp bij? Ik ben zo bang dat we de mensen eerder af zullen schrikken dan strijdbaar maken met al deze nieuwe informatie: Als je spreekt over Jezus of Moeder Maria, die de aarde te hulp komen, of een Verrezen Meester, begeef je je nog enigszins op bekend terrein. Maar als ik ga spreken over hulp van een verlichte Zeta lopen de mensen misschien gillend weg of ze kijken me aan of ik gek ben geworden!

K/I.H.R. Ja, we geven toe dat het eerste begin, zoals meestal, soms moeilijk zal zijn.

Maar geef toe, een uitspraak vanuit je hart, met de volle intentie eerlijk en oprecht te vertellen wat je zorgen zijn en wat je wilt uitdragen, wordt gevoeld door de toehorende partij. Een uitspraak met de juiste intentie heeft zo’n hoog trillingsgetal, dat het goed aankomt. Kijk naar de blik en de lichaamshouding van President Obama en luister naar de intentie van zijn woorden en weet: Dit komt over, die woorden komen binnen!

(toevallig zag en hoorde ik Obama die avond op tv, ik was inderdaad onder de indruk)

Ik: Ja, maar nu nóemen jullie ook iemand, met zo’n charisma kan ik het ook!

K/I.H.R. Vergis je niet, jullie staan er niet alleen voor! Wat denk je: achter President Obama staan rijen Verlichten, Engelen (kippevel), Meesters die hem helpen zijn trillingsveld te verhogen en zijn uitstraling te positiveren (dit woord ken ik niet, maar blijkt wel te bestaan).

En dat is precies wat er gaat gebeuren als jullie deze belangrijke boodschap gaan uitdragen: Je staat er niet alleen voor. In je uitstraling zul je de steun en kennis kunnen zien van alle Werkers van het Licht die achter je staan.

En dat komt binnen! Daar kun je van overtuigd zijn!

Zelfs de meest starre mens, in de ontkennende fase, zal moeten bekennen dat je optreden toch wel héél bijzonder was. Zo’n mens zal naar huis terugkeren, zaden van twijfel over zijn eigen halsstarrige overtuiging zijn gezaaid in zijn hart. En thuis zal het zaad vrucht gaan dragen in zijn ziel: het zaad zal ontkiemen en het ‘weten’ ontwaakt. Weer iemand die wakker wordt en het pad van de Verlichting op zal gaan zoeken.

Ik: Dit is wel heel prachtig gezegd, hopelijk gaat het zo inderdaad in zijn werk, het zou eigenlijk best logisch zijn.

K/I.H.R. Het is ook allemaal niet zo moeilijk, als je vertrouwt op het Goede zul je merken dat je bergen kunt verzetten en heel veel kunt bereiken. Meer dan je ooit voor mogelijk hebt gehouden.

Ik: Hebben jullie nog een mooie gedachte om mee af te sluiten, het is alweer 3.50 uur en ik ben een beetje moe aan het worden, het zijn zelfs 2 pagina’s meer geworden dan de vorige keer!

K/I.H.R. ja, je pakt het goed op en schrijft heel snel, en leesbaar gelukkig.

Wees rustig , gecenterd, gefocused op het Goede.

Voel de intentie van je hart, stem je af op de Lichtwereld als je mensen hierover benadert.

De steun zal direct en onmiddellijk komen en je zult jezelf horen spreken op zo’n prachtige open manier dat je zult weten:

Hulp is aanwezig, ik sta niet alleen in het uitdragen van deze boodschap.

Je zult je gesteund voelen in het verkondigen van de Boodschap van Licht en je zult weten: Ik voel mijzelf geheel verweven met de Waarheid van deze woorden.

Licht is Liefde, Liefde is Al dat Is, Jij bent Liefde, draagt liefde uit en dat komt binnen, wees daar zeker van!

Groet van Mr. Kuthumi en de Intergalactische Hoge raad

Zij die jullie mede in raad en daad zullen bijstaan in deze prachtige tijd.

bottom of page