top of page

DE EERSTE CHANNELING VAN MR. KUTHUMI EN

DE INTERGALACTISCHE HOGE RAAD

20 MAART 2010 3.00 UUR 

Ik: vraag van mijzelf

H.R.: Hoge Raad

H.R.: Hier spreekt de Intergalactische Hoge Raad

Ik word wakker met deze woorden in mijn hoofd, de woorden blijven zo duidelijk en nadrukkelijk aanwezig, dat ik opsta, in de kamer van mijn dochter A.aan haar bureau ga zitten (zij is op reis) met een groot A4 schrijfblok voor mijn neus en klaarwakker…Ik wacht af: Ga uw gang…

H.R.: Vanavond wordt de langbeloofde vijfde sterrenpoort geopend. Het effect dat dit zal geven zal grootser zijn dan menigeen kan bevatten.

Ik: Hoe moeten wij hiermee omgaan? Wat merken wij hiervan?

H.R.: Het trillingsveld op de aarde zal wederom sterk omhoog gaan. Dit kan bij veel mensen problemen opleveren als hoofdpijn, een onrustig gevoel, een angstig ‘weten’ dat er iets staat te gebeuren, maar bij velen ook een zeker ‘weten’ dat het nu eindelijk zover is (op dit moment hoor ik een hard geluid op het dak en krijg ik kippenvel, dit zal zich enkele keren herhalen):

Het moment is gekomen waarop velen in deze incarnatie hebben gewacht: het contact met de vijfde dimensie wordt een vaststaand feit. 

Ik: Wie zijn er om ons te helpen en wat is hun taak, wat is onze taak? Wie zijn hier de werkers, de ontvangers, de doeners?

H.R.: De Lichtwereld wordt toegankelijker voor iedereen. Diegenen die klaar staan:

(hopelijk slaan we niemand over): De Siriaanse Hoge Raad en de werkers van de Eerste Orde, de Engelenlegioenen, alle Lichtmeesters, Herrezen Meesters, Priesteressen van het Licht, zeer vele helpers van verre Buitenaardse sterrenstelsels die hun hulp en goede werk beschikbaar stellen om de opgang van de aarde mede mogelijk te maken als daar zijn:

Arcturische afgezanten, Pleiadiërs, Verlichte Zeta’s …

Ik: Waar komen ze ons mee helpen?

H.R.: Ze komen vooral om het bewustzijn te verhogen van de velen die nog onwetend zijn. Ook diegenen die nog (steeds) in twijfel zijn zullen nu dankzij hun hulp en inzicht zekerheid en bevestiging krijgen.

Bij deze mensen zal de rust in hun weten toenemen: er wordt immers een bevestiging verkregen van dat altijd aanwezige onbewust ‘weten’ dat menigmaal voor een vaag gevoel van onrust en misschien zelfs wel angst zorgde.

Ik: Hoe gaat dit in zijn werk?

H.R.: De rechtstreekse benadering van het menselijk ‘weten ‘ via het 6 en 7 chakra zal nu zeer veel gemakkelijker gaan.

Oude, gesloten kanalen worden nu geopend. Wat eerst slechts voor zeer weinigen was weggelegd, wordt nu bereikbaar voor velen maar….diegenen die nu bevestiging op bevestiging krijgen dat er meer is aan gene zijde, maar die nog steeds halsstarrig in de ontkennende fase blijven steken, worden nu vakkundig wakker geschud! En daar komen we op één van jouw vragen: Hier ligt een grote duidelijke taak voor mensen zoals jij en velen die je inmiddels hebt leren kennen. Wereldwijd zijn er ontelbare ‘wetenden’. Zij hebben geen bevestiging meer nodig. Hun hulp is nu nodig bij het wakker schudden van de bewust onwetenden (dit durven wij nu hardop te zeggen).

Er zijn zeer velen die wel weten, maar niet durven, niet willen, niet meer hopen…

Zij mogen ook ingeschakeld worden voor het Goede Werk.

De kring van Lichtwerkers moet zodanig worden uitgebreid en aangevuld dat het Licht zich gaat verspreiden als een olievlek, een prachtige vlek van het mooiste Hemelse Licht die langzaam zijn weg over de aarde zal gaan vinden.

Hoe meer mensen wetend zijn en de boodschap van Licht uitdragen, hoe groter en sneller de Lichtgolf zich over de aarde zal verspreiden.

Ik: Wat is precies de Boodschap van Licht, kunt U dat voor ons definiëren?

De Boodschap van Licht is het aloude gegeven dat Licht Liefde is,

Liefde is Al wat is,

Liefde is het hoogste Goddelijke gegeven,

Liefde is het enige dat nodig is om het Donker te verdrijven.

Liefde is alles, alles is Licht en Liefde.

Liefde is gezaaid in het hart van elke mens op aarde, en als de Liefde, het Licht in een mens wordt aangeraakt, is er geen plaats meer voor het Kwade.

Een mens vol liefde kent geen haat meer, voelt liefde voor alles en iedereen, is ook vol liefde voor de aarde, is dankbaar voor wat Gaia (moeder Aarde) de mens gegeven heeft, koestert vriendschappen, wil geen bezit najagen, haat het gegeven van oorlog, heeft begrip voor zijn medemens, gunt een ieder zijn eigen weg, zijn eigen pad op weg naar het Licht.

Ik: Is het de bedoeling dat ik deze boodschap vanavond voorlees bij M., om 17.35 uur, als de Poort opengaat? Het voelt nu meer en meer als een heel bijzonder moment.

H.R. Wij gaan je nu niet vertellen wat je moet doen, maar deze informatie zal zonder veel moeite veel mensen bereiken, we zetten iets in gang en de kring wordt groter en groter…

Ik: Ik ben benieuwd.

En toen ben ik maar weer mijn bed ingedoken, het was inmiddels 3.50 uur…ik heb al veel bijzondere dingen meegemaakt, maar dit was toch wel het toppunt….en ik heb nog wel even wakker gelegen…

bottom of page