top of page

AUTHENTICITEIT

28 JUNI 2015

Ik: Mr. Kuthumi, er is heel veel gebeurd de laatste weken, ik vertrouw erop dat deze boodschap veel wijsheid, maar vooral veel licht en liefde in zich zal dragen.

Ik zou ook graag weer een toepasselijke meditatie schrijven, de vorige keer werd deze zo goed ontvangen....

Het is zaterdagavond, ik zit beneden op de bank, het is zo stil in huis dat ik bijna het suizen van het bloed in mijn aderen kan horen. Kiki, het rode poesje ligt achter me op de leuning van de bank.

Mr. Kuthumi: In deze tijd van verandering is het raadzaam om bij jezelf te rade te gaan of jij authentiek bent. Ben jij werkelijk diegene die je wilt zijn, die je van nature bent, of ben je een kopie van iemand anders?

Jullie zullen misschien denken, wat wordt er nu bedoeld, maar wij zullen jullie uitleggen hoe wij er tegenaan kijken:

Werkelijk uniek zijn op Aarde, binnen de drie-dimensionale werkelijkheid, is voor de meeste mensen echt een opgave. Zoveel mensen, zoveel verschillen en toch maar een beperkt aantal richtingen waar de mens voor kiest. Als we ons nu even beperken tot de spirituele richting die een mens in kan slaan, zullen jullie beamen dat er per stroming, per richting een groot aantal mensen precies hetzelfde probeert te denken, te voelen en te ervaren.

Tijd noch moeite wordt gespaard om cursus na cursus, opleiding na opleiding te doen om zo te komen tot een doel dat men zichzelf gesteld heeft. Er is altijd wel een lichtend voorbeeld wat men voor ogen heeft:
Zó wil men zijn, dát is het streven. En als je nu maar genoeg oefent, mediteert, ervaart, leert, leest .... dan zou het kunnen dat ook jij je bewustzijn zó verruimt dat ook jij zo’n lichtend voorbeeld voor anderen kunt zijn.

Maar er schuilt een gevaar in dit streven: het is nooit genoeg, er zal altijd iemand zijn die met zijn unieke Zijn voor je gevoel boven je uitsteekt, waar je naar op zult blijven kijken zolang jullie zelf niet beseffen dat dit niet nodig is. 

Niemand staat vanuit ons oogpunt bezien op een voetstuk, niemand is meer of beter dan een ander. Het uitgangspunt klopt niet en het zou goed zijn om daar eens bij stil te staan:

Jij komt op Aarde als een uniek mens, niemand, maar dan ook werkelijk níemand is zo als jij! Besef je dit? Jij bent uniek! 

Authentiek! 

Jij bent goed zoals je bent, je hoeft niet ‘meer’ te zijn, je hoeft niet ‘beter’ te zijn. Jij mag zijn wie je bent, met al je positieve én negatieve kanten. Wat is negatief?

Geef jouw zogenaamde negatieve eigenschappen maar eens een positieve draai, kijk eens met andere ogen naar jezelf, met ogen vol compassie, vol liefde, vol waardering:

Jij bent het waard om hier te zijn, jouw unieke Zijn wordt zeer gewaardeerd door velen! Waardeer jij jouw Zijn op Aarde wel genoeg? Je hoeft je niet te spiegelen aan een ander, jij hoeft niet te zijn zoals een ander. Als jij probeert iemands Zijn te evenaren, treed je buiten jezelf en verlies je jouw authenticiteit. Je ‘wordt’ als de ander en er gaat iets unieks en prachtigs voor de wereld verloren. Wij zien dit gebeuren en het doet ons verdriet.

Besef bij alles wat je doet, dat er altijd een moment mag zijn van bespiegeling. Neem af en toe echt de tijd om te voelen, werkelijk te voelen of de weg die jij gaat wérkelijk jouw weg is, of gedeeltelijk de weg van iemand anders. Jouw lichaam zal je voldoende signalen geven: gevoelens van ongemak, stress, lichamelijk ongemak enz. als er iets niet helemaal klopt. En ook al zegt je verstand je dat het toch echt jouw keuze is, een opleiding die je wilt volgen, een consult dat je hebt afgesproken, een cursus waarvoor je je hebt ingeschreven: vergeet niet te voelen of het voor jou nog klopt.

Dit is soms heel moeilijk, en het is ook heel menselijk om te gaan twijfelen aan je twijfel, maar als er zich in jou signalen voordien die subtiel aangeven dat jij afdwaalt van jouw persoonlijke levensweg, van het pad van je Ziel, luister daar dan naar en neem de beslissingen die daaruit voortvloeien.

Soms loopt jouw Weg totaal onverwacht toch anders dan je had gedacht, dan je had bedacht. In je hoofd kan het plaatje er heel anders uitzien dan het in werkelijkheid blijkt te zijn. Er is altijd een moment waarop je kunt zeggen: 

Stop, ik ga vanaf nu mijn eigen weg, mijn weg naar het Licht, het Licht dat schijnt op mijn pad. Mijn unieke weg naar het Licht in mijzelf, het Licht dat er al is en altijd al geweest is.

Besef dit terdege en laat los wat niet meer nodig is voor jou. Maak beperkende banden los, voel welke vrijheid je wilt hebben. In hoeverre laat jij je nog beïnvloeden door mensen om je heen? Heb je dit werkelijk nog nodig of ben je je bewust geworden van jouw Grootsheid, van jouw innerlijke kracht, die bergen kan verzetten, die jou laat stralen als je mooiste zon!

Als je terug kijkt op je leven, wat waren de momenten waarop jij het gelukkigst was? Denk hier maar eens over na, en je zult ervaren dat de momenten van het grootste geluk, momenten waren waarop jij jouw unieke Zijn hebt ervaren, was wie je werkelijk was, helemaal in verbinding met je grootsheid, volledig authentiek.

Ik: Dit zou een mooie meditatie kunnen zijn!

MEDITATIE: AUTHENTICITEIT

K/I.H.R.:

Maak het rustig voor jezelf, adem een paar keer wat dieper in ... en langzaam weer uit, richt je aandacht op je buik en adem daar naar toe, langzaam, vol aandacht.

Hoe voel je je nu? Rustig, tevreden? Of malen je gedachten nog rond, is er nog iets dat je bezig houdt?

Denk nu eens aan een moment waarop je echt gelukkig was. Een moment in je leven. Het kan een klein moment zijn, maar het mag ook over een grotere gebeurtenis gaan.

Wat komt er nu in je op als ik je deze vraag stel?

Een klein of groter geluksmoment .... Ben je zover?

Ga dan eens helemaal in dit geluksgevoel, laat het je omringen, voel je helemaal opgenomen in dit moment. Er is niets meer, alleen dit intense geluksgevoel. Heerlijk is dit ... dit zou zo wel mogen duren...

Voel het helemaal en voel de energie die dit met zich meebrengt. Waarom was je zo gelukkig? Was het om iets wat jij zelf in gang had gezet? Had jij zelf een grote inbreng in dit geluk?

Als dit zo is, blijf dan in deze gelukzalige toestand.

Als jouw geluksmoment vooral te maken had met iets buiten jezelf, ga dan in gedachten naar een geluk-ervaring die helemaal met jou te maken had, door jouzelf gecreëerd werd. Voel je het verschil? Is het een ander gevoel dan zojuist?

Besef dan dat het grootste geluk ontstaat, als jij je authentieke Zelf bent, als je je niet afhankelijk maakt van de ander, maar helemaal blij bent met wie je bent.

Een affirmatie die je daarbij zou kunnen helpen is:

Ik ben wie ik ben

Ik ben goed zoals ik ben

Ik ben uniek in mijn Zijn

In mijn doen, in mijn weten

Wat ben ik blij met wie ik ben

Ik Ben!

Uw slotwoord?

Lieve mensen, zo verschillend, zo mooi en uniek...

Beseffen jullie wel hoe prachtig jullie zijn?

Ieder op zijn eigen manier

Ieder met zijn eigen weg

Jullie zijn nodig, stuk voor stuk

De Aarde roept, hoor haar vraag:

Ze vraagt je om je authentieke Zelf te omarmen

Een ieder draagt in zich de sleutel tot verandering

Iedere schakel in de ketting is belangrijk

Draai je sleutel om, wees overtuigd van je kunnen

Jij, ja ook JIJ bent uniek en speciaal

Voel diep van binnen jouw roep komen,

De roep van je Ziel die gehoord wil worden

Om te leven jouw unieke leven op Aarde

Om te geven jouw unieke kwaliteiten.

Twijfel niet aan je kunnen

Wij zien jouw gaven schitteren in jouw Zijn

Straal dit uit, vertrouw op wie je bent

Doe wat je al zo lang zou willen doen

Leef het leven waarnaar je verlangt

Creëer de wereld waarin jij wilt groeien

Geef je gaven en talenten aan de Aarde

Je bent zo nodig

Je bent zo van waarde

Voel dit, besef dit en ga je weg

Twijfel niet langer, wij wachten op jou

Lieve mensenkinderen op Aarde

Loop je levenspad

Luister naar je hart, je Ziel, je verlangen

Dan kom je waar je wilt zijn

Met jullie allen

Mr. Kuthumi en de Intergalactische Hoge Raad

bottom of page