top of page

ANTWOORD OP AL ONZE VRAGEN                 APRIL 2010

Maandagmorgen 12 april 2010 3.00 uur

Ik heb het sinds woensdag zo druk gehad dat er van ‘contact’ ’s nachts niets is gekomen. Deze nacht zou het wel kunnen en ik weet al van tevoren dat ik wakker gemaakt zal worden.

Om 2.30 uur ben ik wakker, maar draai me lekker om. Tien minuten later ben ik weer wakker, ik heb nog steeds geen puf om op te staan. Okee, dan maar harde maatregelen: Klokslag 3 uur schrik ik wakker uit een vreselijke nachtmerrie, te erg voor woorden. Ik schiet in de lach, ja zo lukt het wel! Al snel zit ik klaar om te schrijven in mijn kamertje…

Ik stem me af op Mr. Kuthumi, hij is er, zoals altijd. Ik besluit de vraag te stellen die mij door C. werd aangeraden: Is dit een boodschap van Licht en Liefde, uit de wereld van Licht en Liefde? Droog krijg ik door: … ja, wat dacht je dán! Mr. Kuthumi heeft soms zo’n humor, heerlijk gewoon.

Ook de Hoge Raad is aanwezig. We beginnnen:

Ik: Ik wilde U vragen of u vandaag nog iets specifieker kunt zijn in het geven van informatie en antwoorden. Mensen die erom gaan vragen willen ook specifieke antwoorden en zijn kritisch.

K/IHR.: De kritische massa moet ook bereikt worden. Wij geven je de antwoorden op zo’n begrijpelijke manier dat zeer velen nu bereikt kúnnen worden.

Er zijn wereldwijd veranderingen aan de gang, er is vernieuwing op komst. De krant staat nu vol met het ene na het andere bericht over heilige huisjes die omvergehaald worden. Eeuwenoude overtuigingen staan op hun grondvesten te schudden, er is heftige beroering in de aarde zelf, de ene na de andere aardbeving, vulkaanuitbarsting, natuurramp volgt elkaar op.

De boodschap die dit jaar in de vorm van graancirkels gebracht zal gaan worden zal wereldwijd ook voor opschudding zorgen. Nog nooit zullen er zoveel graan- en koolzaadcirkels verschijnen als dit voorjaar. En de boodschappen zullen voor elk van jullie heel duidelijk zijn en niets te raden overlaten. De aarde is toe aan verandering en nu is het de tijd. De tijd is gekomen om de opgang van de aarde te gaan realiseren.

K/I.H.R.: De opgang van de aarde naar de vijfde dimensie zal inderdaad op kortere termijn dan verwacht plaats gaan vinden. Maar dat wil niet zeggen dat er minder werk te doen is. Vanwege de kortere aanlooptijd is er juist méér werk te doen in korter tijdsbestek.

Jullie kunnen nog niet op je lauweren gaan rusten, dat komt nog wel.

Zo velen als mogelijk moeten ingeschakeld worden bij het opstijgingsproces. Een ieder kan hierbij zijn steentje bijdragen:

De Lichtwerkers, zij die geloven in wat er te gebeuren staat en de boodschap van Licht en Liefde mee uitdragen en ook alle mensen van wie het trillingsniveau zodanig is gestegen dat ze samen bewust of onbewust een veld vormen van hogere trilling en het zodanig voor de aarde vergemakkelijken om de opgang mogelijk te maken.

Ik: Ik kijk nu ineens naar het vel papier met de vragen van mijn zus S. en hier sluit een vraag naadloos op aan. Ik stel hem even:

Het gaat over een therapeute met een praktijk die helemaal niet loopt, ze wil graag advies, het liefst praktisch. Waarom zijn er zo vreselijk veel therapeuten bij wie de praktijk helemaal niet loopt? Als dit wel het geval zou zijn, dan zouden er zoveel meer mensen bereikt kunnen worden op deze manier. Nu lopen de therapeuten werkeloos rond, zij kunnen mensen helpen hun trillingsveld te verhogen, maar krijgen nu de kans niet.

K/.H.R.: Sommige therapeuten gooien hun praktijk om en gaan aan de slag met nieuwe trillingsverhogende therapieën, zoals Healing Arts. Een prachtige methode die zeer zeker snel trillingsverhogend werkt en daarom zeer geschikt zou zijn om veel mensen mee te bereiken en hun trilling te verhogen. Wat men vergeet is de tussenstap. Nog niet iedereen is klaar voor deze nieuwe energieën en verhoogde trillingsvelden.

Mensen zijn bang om van de oude, vertrouwde, behandelmethode af te wijken en zich over te geven aan dit nieuwe ongebruikelijke fenomeen: genezing op lichamelijk en geestelijk gebied met behulp van lichtvelden en trillingsverhogende preparaten.

Deze vrouw zou haar oude klantenkring eerst bekend moeten maken met de overgang, de overgave waar zij zelf mee te maken heeft gehad en vertellen over wat dat bij haar teweeg heeft gebracht.

Ze zou dit kunnen doen op een bijeenkomst, maar ze zou ook een brief met daarin haar beweegredenen rond kunnen sturen. Als de mensen bekend zijn met wat het nu werkelijk inhoudt, zal de angst voor het onbekende afnemen. De therapeut is immers hetzelfde gebleven en het vertrouwen in hem/haar is er al.

Oude vakmanschap en kennis zou gecombineerd kunnen worden met Healing Arts zodat de overgang minder abrupt verloopt en geleidelijker gaat. Een interview of een artikel in interviewvorm in een plaatselijk blad is ook altijd heel effectief om vertrouwen te wekken, het onbekende weg te nemen en ook nieuwsgierig te maken. Ter introductie zou er een eenmalige prijsverlaging in de strijd geworpen kunnen worden om mensen over te halen kennis te komen maken met de nieuwe behandelmethode. Foldertjes over haar nieuwe praktijk bij bibliotheek, apotheek enz. kunnen hierbij ook helpen.

In het algemeen:

Houd vertrouwen: Als dit is wat je echt wilt en je ervoor wilt gaan, zul je de mensen weer bereiken. Positief denken, visualisatie van een volle afsprakenagenda, van mensen in de wachtkamer:

Gedachtenkracht is zeer sterk en wordt steeds sterker.

De mensen zullen vanaf nu ook meer open staan voor nieuwe behandelmethodes, maar soms moet er van tevoren het e.e.a. overwonnen worden. Een enthousiast verhaal dat uit het hart komt is dan een goed hulpmiddel.

Wij beseffen ook dat het heel goed zou zijn als deze praktijken goed zouden lopen maar jammer genoeg kunnen de cliënten niet gedwongen worden in het maken van een positieve keuze voor een bepaalde therapie. Jullie mensen hebben de beschikking over een vrije wil en soms duurt het even voor het ego omzeild en verdwenen is. Weet dat je door ons wordt gesteund: vraag om kracht en inspiratie en het zal je gegeven worden. Het is ook in ons belang dat de boodschap

overkomt!

Ik: jullie hebben het over mensen die met vragen naar ons toe zullen komen waar wij dan antwoord op moeten kunnen geven, hier komt zo’n vraag:

Waarom krijgt een Nieuwetijdskind van 9 jaar leukemie, wat heeft dat voor zin?

Dit is wel een heel speciale vraag, Mr. Kuthumi, ik probeer me helemaal leeg te maken voor uw antwoord…

K/I.H.R..: Jullie zullen nooit alles kunnen begrijpen wat er op de aarde gebeurt, maar ik zal proberen het duidelijk te maken.

Een nieuwetijdskind van 9 jaar heeft voor diens reïncarnatie bewust gekozen voor een leven op aarde met een bepaalde levensloop. Door zijn licht is hij al die jaren een grote steun en informatiebron geweest voor velen om hem heen en voor het gezin waarin hij opgroeit.

Velen heeft dit kind verbaasd met zijn wijze woorden, zijn diepe inzichten. Velen heeft hij bewust of onbewust aan het denken gezet.

Het gaat hier om kinderen die niet gekozen hebben voor gemakkelijke levens, en zij zijn zich hiervan bewust. Sommigen van hen hebben van tevoren, toen ze nog in de Lichtwereld waren, besloten om dit werk maar tijdelijk te doen.

Uit ervaringen uit andere levens weten ze hoe zwaar een dergelijk leven kan zijn en hoe moeilijk het kan worden als het kind ouder wordt.

In de Lichtwereld heeft zo’n kind bewust gekozen voor een krachtige rol op aarde van beperkte duur.

Het kan ook zijn dat door een ernstige ziekte nog veel meer mensen die bij het kind betrokken zijn overtuigd worden van diens bijzondere kwaliteiten en door dit kind wakker worden geschud, en hun eigen weg gaan volgen op zoek naar de Waarheid en het Licht. Zo’n kind zou dan ook gekozen kunnen hebben voor een genezing en een langer verblijf op aarde, om nog niet terug te keren naar de Lichtwereld.

Ik: Nou, ik blijf dit wel heel moeilijk vinden hoor, voor het kind, en ook voor de mensen om het kind heen.

K/I.H.R..: Je hebt gelijk, het is ook moeilijk, maar het brengt uiteindelijk zoveel positiviteit teweeg, het kan voor velen de ommekeer zijn in hun leven en de opmaat naar deelname aan het opstijgingsproces van de aarde. 

Ik: De volgende vraag: Hoe kunnen we een probleem als de continent-grote plastic eilanden in de oceanen oplossen? Hebben jullie hier inzichten in?

K./I.H.R.: Die enorme plastic eilanden in de oceanen zijn inderdaad een groot probleem, niet alleen voor de mensen maar vooral voor de wezens die de oceanen bevolken, de vissen, de organismen ….

Het is het zoveelste bewijs dat de mens tot de totale vernietiging van alles wat leeft op aarde in staat is. Onnadenkend wordt afval geloosd. De zee is toch zo groot, we gebruiken haar wel als prullebak, dat merkt ze toch niet. Gemakzuchtig en kortzichtig handelen, daar zijn sommigen onder jullie goed in.

Let wel: sommigen…We weten dat zeer velen ook intens begaan zijn met de oplossing van dergelijke problemen. Wij proberen jullie hierbij te helpen door mensen hiervan bewust te maken.

Nog maar kort geleden had niemand van deze drijvende eilanden gehoord, en nu….Wij proberen wetenschappers inzichten te geven hoe ze dit probleem te lijf zouden kunnen gaan op een milieuvriendelijke manier.

Wij inspireren hen om te komen tot oplossingen. Wanhoop niet, zeer velen zijn hiermee bezig en hiermee begaan, maar een oplossing op de zeer korte termijn kunnen jullie nog niet verwachten.

Ik: Jammer!

K./I.H.R.: Ja, maar laten de mensen er in ieder geval voor zorgen dat er geen afval meer bijkomt, daar ligt een grote prioriteit.

Ik: Hoe kunnen we het HAARP Project op Alaska ondermijnen?

Ik zag gisteren op een zelfs foto’s van allerlei velden in de sneeuw vol met electriciteitsmasten. Een beangstigend gezicht, vooral als je weet wat voor effect ze teweeg zullen gaan brengen als ze inderdaad ingezet zouden gaan worden (het HAARP Project wordt beschreven in het boek: Terugkeer naar Atlantis van Patricia Cori, een boek dat ik een paar weken geleden kocht omdat ik voelde dat ik het ‘moest’ kopen).

K/I.H.R.: Bewustwording is het allerbelangrijkste… én de publiciteit…

Het wereldwijd bekend worden van dit fenomeen dat plaatsvindt min of meer in het geheim op Alaska.

En ook het uitdragen van de boodschap: dat waar het hier wérkelijk om gaat, en niet de versie die de Interne Regering uitdraagt.

Ik: Maar zullen de mensen ‘onze’ versie van de Waarheid dan geloven?

K/I.H.R.: Ja, als de mensen al enigszins voorbereid zijn met informatie over de opgang van de aarde en alles wat daarmee te maken heeft, en als ze al aan het twijfelen zijn over hun vastgeroeste overtuigingen, dan zal hun hart uiteindelijk ook openstaan voor deze boodschap. Dan zullen ze voelen, te rade gaan bij zichzelf, en wéten dat jullie hierover de waarheid spreken. Hoe sneller de mensen ontwaken, hoe kleiner de kans dat het HAARP Project ten uitvoer wordt gebracht.

Maar de tijd is kort, de paniek bij de Interne Regering is groot:

Het bewust worden van grote groepen mensen gaat zo snel, dat zij het niet meer bij kunnen benen. Ze voelen dat ze binnenkort ontmaskerd zullen gaan worden en in hun paniek is hun effectief denken, dat nodig is om het HAARP Project ten uitvoer te brengen, sterk verminderd.

Blijf positief en werk aan bewustwording op dit vlak.

Ik: Wat hebben al die oorlogen en uitroeiingen voor zin? Dit is een vraag die zeker gesteld zal gaan worden, wat is daarop Uw antwoord?

K.: Ik heb dit ook al eerder besproken in de boeken van Ute Kretschzmar, maar zal het nu nogmaals duidelijk voor jullie maken:

Er zijn grote groepen mensen, ouderen, jongeren, die er in de Lichtwereld al bewust voor gekozen hebben om de opgang van de aarde niet bewust op aarde mee te maken, maar die hulp willen bieden vanuit de Lichtwereld.

Er kunnen ook andere redenen hiervoor zijn, maar het betreft altijd een bewuste keuze, nog vóór de geboorte. In het kader van hun levensplan is het in sommige gevallen nog nodig geweest om bepaalde trauma’s mee te maken om zo in de Lichtwereld weer verder door te kunnen groeien.

Ik: Is dat het oplossen van oud karma?

K.: Dat kan in sommige gevallen inderdaad zo zijn.

Ik: Ik blijf het zoiets idioots vinden: wat mensen elkaar soms aandoen. En dan blijkt nu dat zelfs de slachtoffers er dan ook nog van tevoren voor gekozen zouden hebben. Het gaat mij soms nog wel boven mijn pet hoor. Bedankt voor Uw uitleg.

Ik: Nog zo’n fijne vraag van S.: Hoe kunnen bepaalde politici met extreme standpunten omgeturnd worden tot positief denkende mensen, zodat ze geen angst en haat meer zullen zaaien? Wat is hun nut in het grotere plaatje?

Nou, Mr. Kuthumi, wilt u nog wel verder?

K.: Ik wel, en jij?

Ik: (het is inmiddel 4.10 uur) Nou, vooruit, nog even dan, we zijn zo lekker op gang!

K.: Hen omturnen tot positief denkende mensen…ik vrees dat dat in dit leven niet meer zal gaan lukken. Zij hebben zich voorgenomen hun boodschap tot het uiterste uit te dragen.

Ik: En dat is zéér zeker géén boodschap van Licht en Liefde, er wordt vooral angst, haat en onrust gecreëerd.

K.: Ja, en door hun negatieve houding brengen zij wel een positieve beweging op gang van mensen die eigenlijk wel lekker rustig leefden en er eigenlijk geen eigen expliciete mening op na hielden,maar die door zijn provocerende manier van doen nu wel toe uitgelokt worden om een eigen standpunt in te nemen. Een standpunt dat meestal lijnrecht tegenover dat van deze politici staat.

Ik: Dus in het grotere plaatje zou je het zelfs nog wel van de positieve kant kunnen bekijken?

K.: Inderdaad. Beter zou zijn als figuren als zij niet zouden bestaan, hun lage trillingsveld trekt velen mee naar beneden. Maar nu zij er zijn en in de openbaarheid treden en zichzelf menigmaal op een niet positieve manier uitdrukken ten aanzien van de medemens, zullen meer en meer mensen hiertegen in opstand komen, hun eigen standpunt innemen en hiertegen gaan ageren. In kleine kring, maar ook binnen het grotere geheel.

Ik: Kunnen de Lichtwezens hier nog een rol in spelen?

Kunnen zij hen niet bewerken, zachter, weker maken, openen?

Als zij nou (nét als bij President Obama) achter deze politici zouden gaan staan, dan zouden hun uitspraken, ingegeven door de engelen en Verlichte Meesters ineens heel anders klinken uit hun mond!

K.: Ja, jij weet het mooi te verzinnen, maar daarvoor is eerst de toestemming en instemming van deze mensen nodig en die zal ons voorlopig niet gegeven worden, vrees ik.

Ik: Ach…het leek me zo mooi!

Ik: Ik ben alweer aan mijn negende velletje bezig, ik begin een beetje leeg te worden. Ik had zelf ook nog wel wat vragen, maar ik weet ze nu niet meer, ik word een beetje slaperig. Mogen we alstublieft nog een boodschap om mee af te sluiten?

K/I.H.R.: Wij zijn blij met jullie en met de vragen die jullie stellen!

Blijf dat vooral doen, jullie vragen en onze antwoorden samen zullen een waardevolle bron van informatie vormen op grond waarvan je te werk zult gaan.

K/I.H.R.: Vanuit de Lichtwereld kijken wij met plezier naar hetgeen door jullie in gang wordt gezet.

Wereldwijd zien wij nu mensen die ontwaken, die na gaan denken.

Het wordt al lichter op de Wereld, al lijkt het voor jullie soms nog van niet.

Blijf hopen op en werken aan een betere wereld, een wereld die met/door jullie klaargestoomd wordt voor de opgang naar de vijfde dimensie.

Voel dat wij met jullie zijn. Vraag onze hulp als dat nodig is. Voel onze kracht, voel dat wij achter jullie staan, jullie zijn niet alleen. Er is heel veel steun aanwezig.

Ga door met jullie eigen proces van ontwikkeling, draag je inzichten uit, draag je licht uit wees niet bang voor reacties op dat wat je doet, op dat wat je zegt.

Als jij sterk staat en handelt, spreekt vanuit je gevoel, vanuit je diepste innerlijk weten, dán komt het goed, dán zul je positieve reacties oogsten, dán zal de ander je Licht en Liefde letterlijk zien en voelen.

Voel je gesterkt en gesteund, wij houden van jullie allen (op het moment dat ik dit typ springen de tranen in mijn ogen en heb ik heel veel kippevel…),

Wees gegroet,

Mr. Kuthumi en de Intergalactische Hoge Raad

Zij die jullie bijstaan en steunen in het uitdragen van de Boodschap

van Licht en Liefde

bottom of page