top of page

ALS EEN KIND              NOVEMBER 2011

Ik: Ik zit op mijn bed in de frisse slaapkamer, een dik vest aan, een lekker fleece plaid ‘uit Zweden’ om me heen geslagen. Graag zou ik weer een mooie boodschap opschrijven.

Het is 11-11-2011 geweest en we zijn benieuwd naar de bewustzijnsveranderingen die op kunnen treden. Op 11-11-’11 om 1.11 (volgens Carl Johann Calleman hét tijdstip) uur keek ik toevallig op mijn horloge tijdens een diploma-uitreiking:

Alles ging gewoon door, maar er begon wel een energie door mij heen te stromen. Het duurde een paar minuten. Ik had het gevoel dat ik ineens sneller aura’s om de mensen die voor me zaten kon zien. Wat staat ons nog te wachten? Wat kunnen wij merken? Hoe merken mensen die hier totaal nog niet mee bezig zijn hier iets van? Soms denk ik wel eens: Het zou zo leuk zijn als je ineens een soort ‘bewijs’ kon laten zien, dat het écht waar is waar over geschreven wordt, maar ja, aan wat voor ‘bewijs’ zou je dan moeten denken…..? 

K/IHR: Eeuwenlang is de mens op zoek geweest naar bewijzen: het bewijs dat Jezus echt heeft bestaan, het bewijs dat engelen bestaan. Het bewijs dat er buitenaards leven is. Het bewijs dat er wonderen gebeuren, dat er meer is tussen hemel en aarde…Er is zoveel dat men bewezen wil zien, terwijl het bewijs er al is! Het wonder dat is verricht, voor je ogen, tastbaar, voelbaar, maar dat teniet wordt gedaan met de woorden: toeval, kwestie van geluk enz. De wonderen liggen voor het oprapen, maar je moet ze wel willen zien en de waarheid ervan willen voelen in je hart. De boeken over engelen-ervaringen zijn ontelbaar en toch...

De mens twijfelt, beredeneert, vergeet te voelen, te voelen vanuit zijn diepste hartsverbinding. Dáár huist het geloof, het weten dat er meer is dan de gemiddelde mens waarneemt. Maar zo velen zijn deze verbinding met hun hart kwijtgeraakt…weten niet meer wat het is om te voelen, je te laten raken, te kijken met de ogen van een kind, onbevangen, onbevooroordeeld…

Een kind laat de informatie die het binnenkrijgt toe, gaat niet beredeneren, maar het laat zich verrassen, voelt wat het met hem doet, is soms even verbaasd, maar vindt het meestal de normaalste zaak van de wereld dat het kleuren om mensen heen ziet, dat er soms overleden personen iets tegen hem zeggen, dat hij kan praten met engelen als hij dat wil.

Dat het kind buiten in de natuur zó veel meer ziet dan wij: de kleuren, de aura’s van de bloemen, planten, bomen. Het wonderlijke dierenrijk. Veel kinderen die nog helemaal in verbinding zijn met hun diepste kern, kunnen ook contact maken met de wereld van de Deva’s. De volwassen mensen zouden de wereld zoveel mooier beleven als zij zichzelf weer zouden toestaan deze verbinding te leggen.

Ik: Maar hoe dóe je dat dan! Ik tekende vroeger alleen maar elfjes en feeën en ik zou zo graag hun aanwezigheid ervaren, maar ook bij mij zit mijn hoofd er weer tussen. Hoe schakel je die eeuwige, malende gedachtestroom uit? Soms lukt het me even, maar als er dan iets gebeurt; een trilling, een geluid, een kippenvelgevoel van top tot teen…dan gaat er meteen weer een gedachte door me heen…vaak is het gevoel dan ook weer snel weg. Echt afwachten en gedachtenloos toelaten, zoals een kind dat kan, lukt een volwassene toch bijna niet! Misschien omdat we al teveel weten, op teveel hopen…Maar ik wil mezelf er ook niet om veroordelen, dat is denk ik ook niet de bedoeling.

K/IHR: Je hoeft jezelf hier ook niet om te veroordelen, maar je kunt wel proberen om nog meer te voelen. Voordat je gaat denken, sta jezelf wat extra tijd toe om te voelen ook al zou je soms direct liever tot actie overgaan.

Wacht even af…gebruik je zintuigen even op vol vermogen:

Ruik, adem de nieuwe situatie in, wat voel je in je lijf? Denk er niet over na, maar ervaar de wind, de kou, de warme golf door je lichaam, de siddering, het kippenvel, het draaierige gevoel in je buik:

Wat zegt het je, wat vertelt je gevoel je?

Word je er blij van, vrolijk, bang, angstig? Voelt het goed?

Je wéét het gewoon zonder er bij na te denken. Dit kun je oefenen, elke dag opnieuw. Leer je zintuigen opnieuw gebruiken, je gevoel, je tastzin, de uiteinden van je zenuwen, je zicht, je ogen. Blijf eens wat langer stilstaan bij iets wat een fijn gevoel bij je oproept: wat doet het met je? Loop niet meteen door, terwijl je verstand denkt: ‘oh dát is mooi! en je alweer op weg bent naar de volgende indruk in jullie snelle maatschappij.

Laat dat ene moment nu eens indalen. Voel eens waarom je er blij van wordt. Is het de schoonheid van het moment? Is het een prachtig beeld, wat roept het bij je op? Probeer je gedachtestroom in te dammen, maar neem je gevoelens serieus en geniet.

Ik: Wordt het de komende tijd nu iets gemakkelijker om dergelijke ervaringen echt te beleven, te doorvoelen? Staan we er meer voor open doordat er op energetisch gebied zoveel gebeurt momenteel?

K/IHR: Dat is zeker het geval. Steeds meer mensen zullen melding maken van ‘paranormale’ ervaringen, zoals dit genoemd wordt. In werkelijkheid vallen slechts de sluiers meer en meer weg en wordt alles wat er altijd al was meer zichtbaar voor de mens. Eigenlijk is al het ‘paranormale’ de normaalste, gewoonste zaak van de wereld. Het is er altijd al geweest, alleen in de drie-dimensionale werkelijkheid was er geen bewustzijn op. Sommigen hebben ook als volwassene toegang tot deze andere werkelijkheden en meer en meer zal het geen uitzondering meer zijn als ook deze wereld voor jullie zichtbaar wordt.

Ik: Ik hoop dat het niet al te lang gaat duren, ik weet dat zo velen zitten te wachten op meer, op een teken, op de aangekondigde veranderingen. Kunt U hier nog iets meer over zeggen? We zijn tenslotte op weg naar 21 december 2012! Hoeveel waarde je ook hecht aan deze datum, iedereen heeft hier wel eens van gehoord en heeft er zijn eigen ideeën over…

K/IHR: Het liefst zouden jullie de precieze datum en tijd weten, wat er staat te gebeuren en wat voor consequenties dat precies zou hebben maar…..

Weet dat de overgang van de aarde van de derde naar de vijfde dimensie al volop bezig is. Er is zoveel gaande op aarde, er is een proces op gang gekomen dat zich meer en meer uitbreidt en alles aanraakt, op allerlei gebieden, ook op niveaus waar jullie nog geen weet van hebben. Het behelst een zo groot geheel dat ook wij niet precies weten wat, wanneer, waar en hoe het e.e.a. zal geschieden.

Het is voor jullie wel heel belangrijk om dicht bij jezelf te blijven, te voelen wat dit alles met je doet. Te voelen hoe jij erin staat, wat jouw ervaringen zijn. Voel dat of ook jij van binnen ‘weet’ dat de veranderingen die op komst zijn, of die al zijn ingezet, uiteindelijk veranderingen ten goede zullen zijn en dat jij belangrijk bent in dit overgangsproces.

Jij die staat voor wie jij bent, jij die voelt dat alles wat er gebeurt nodig is om te komen tot een betere wereld, een wereld waarin men omziet naar elkaar, waar men leeft vanuit het hart, met compassie en waarin men de eeuwige zucht naar roem, eer en geldelijk gewin heeft losgelaten. Voel dan dat als jij zeker bent van de noodzaak van dit veranderingsproces ten goede, dat jij een baken van licht kunt zijn voor hen die twijfelen, die in hun angststuk schieten, die wanhopig en bang zijn.

Als jij gecenterd kunt blijven, wat er ook gebeurt, zal dit heel veel positiefs opleveren:

Het licht zal zich uitbreiden over de aarde. Zoek andere mensen die ook vertrouwen hebben in de toekomst van Gaia.

Spreek met hen en verenig je in een cirkel van licht, een kring van positieve energie die zich als een kring in het water zal uitbreiden tot in de verste uithoeken van de aarde en van het heelal.

Nu is de tijd van samenbundeling van krachten, van samen op weg gaan naar het licht, zonder angst, zonder vooroordelen. Sta open voor wat er gebeurt, laat je verrassen, wees als een kind dat een nieuwe gebeurtenis over zich heen laat komen en reageert zoals het zich voelt:

Blij, verheugd, onbekommerd, vol liefde en oordeelloos.

Weet dat jullie deze weg niet alleen gaan, ook wij hebben er groot belang bij dat de kracht van het licht van mensen zich uitbreidt. Hoe meer mensen zich verbinden met hun innerlijk vuur en hiervoor uit durven komen, des te meer mensen deze levenskracht, deze levensvreugde in zichzelf zullen ontdekken en hiernaar kunnen gaan leven. Het zal niet altijd gemakkelijk zijn, maar blijf alles wat er gebeurt in het leven zien als een uitdaging, als iets om van te leren, om door te groeien….

Vertrouw op het proces dat in gang is gezet. Het geldt ook voor jou, ook jij bent een kind van het Licht hier op aarde! Ga op zoek naar jouw vuur binnen in jezelf. Dit vuur brandt altijd. En als je je ermee kunt verbinden, zal het vlammetje opflakkeren en groeien tot een laaiend vuur dat niet alleen jou zal verwarmen, maar ook uit zal stralen naar je omgeving, naar de mensen om je heen.

Nu is de tijd, lief mens, ga op zoek naar anderen die je kunnen inspireren. Spreek over wat je bezig houdt. Neem er de tijd voor. Probeer nog meer te genieten van de kleine dingen, van de korte geluksmomenten. Dat zijn de vonkjes die je van binnen kunnen raken. Sta ervoor open, zonder jezelf niet af. Néém die stap, ook al zie je er tegen op. Er zijn zo velen om je heen die zoveel licht te geven hebben, zonder dat het hen moeite kost. Koester je in hun licht en vindt je eigen schijnsel, diep van binnen. Laat je raken door deze woorden. De nieuwe aarde die gaat komen, die er soms al is, is er ook voor jou!

Vertrouw op het nieuwe

Laat binnen wat anders is

Sluit jezelf niet af

Maar sta open voor alles wat te maken heeft

Met Licht en Liefde

Lief mens, ook JIJ hebt zoveel te geven, te delen

Zonder dat het jou iets kost

Open je hart voor de Liefde

Straal je licht uit naar je omgeving

Moeiteloos, vol vertrouwen

Wij zijn met je, lief mens op aarde

Voel onze steun

Voel je kracht

Ga in vrede, naar het Licht

Mr. Kuthumi en de Intergalactische Hoge Raad

Door Marit Karssens

bottom of page