top of page
20240608_212606.jpg

HOOPVOL

14 JUNI 2024

Ik zit heerlijk rustig op de bank in de voorkamer. Ik heb ruim een uur de tijd om te schrijven. Het is best lang geleden, waarom weet ik eigenlijk niet. Misschien vooral omdat ik het een bijzondere tijd vind. Er gebeurt zó veel, er is zóveel ellende op de wereld en ik heb echt het gevoel dat de wereld ‘van God los’ is: de compassie, de medemenselijkheid, de vriendelijkheid, het elkaar omarmen en iets gunnen lijkt wel een zeldzaamheid te worden. Zo wil ik niet zijn, zo wil ik niet leven. Ik wil juist zó graag verbinden, luisteren, invoelen, doorvoelen, in vrede leven. Daarom ben ik de laatste maanden vooral stil, naar binnen gekeerd, in de stilte, in de rust. Luisterend naar mijn innerlijke stem, de vrede voelend, de blijdschap in mij stromend. Daar is het altijd zo fijn, daar ben ik altijd meteen in verbinding met de liefde, met het Licht, met God.

 

Wat zou ik nu graag hoopvolle woorden opschrijven, ook voor hen die in duisternis en ellende moeten leven, daar waar geen vrede is …

Ik word nu helemaal stil. De muziek gaat uit en ik luister, wachtend op de woorden die komen gaan.

Ben ik nu in contact met U, Mr. Kuthumi?

K.: Het is belangrijk dat je nu de boodschap van Jeshua Ben Joseph, Jezus verkondigt. 

Marit: Ik had zelf ook al het gevoel dat deze channeling door Jezus ingegeven zou worden.

 

Jezus: Je hebt zojuist de titel van deze channeling al opgeschreven: ‘Hoopvol’.

 

Kun je je voorstellen dat het energieveld rondom het woord ‘hoopvol’ aanzienlijk hoog van trilling is? Heel veel andere emoties met een hoog trillingsgehalte sluiten er op aan:

optimisme, blijdschap, blijde verwachting, ruimte voor verwondering, licht. Er ontstaat ruimte, ruimte voor verandering, groei, stroming, verbetering, misschien ook ontroering bij de gedachte aan een hoopvolle toekomst, aan een verandering ten goede.

 

Voel je wat wij bedoelen? Kun je de emotie rondom het woord ‘hoopvol’ eens toelaten in je hart, in heel je wezen?

 

 

Ontstaat er dan een stil verlangen dat klein begint, maar al snel meer voelbaar wordt en zich wil uiten? Een verlangen dat zich wil uiten in daadkracht? In het zich uitspreken? In het delen van de emotie, in het samen op zoek gaan naar alles wat met deze ‘hoop op beter’ in gang lijkt te worden gezet?

 

Hoe anders vergaat het jullie met het woord ‘(ver)oordelen’. Als je even de tijd neemt om dit woord te doorvoelen, te doorgronden, als de voorbeelden van ‘oordelen’ die spelen in jouw leven, in jouw gedachten opkomen, in een meedogenloze stroom, voel je dan wat dit met jou doet? Hoe je meteen een onbestemd gevoel krijgt? Hoe je trillingsgehalte sterk verlaagd wordt? Alleen al bij de gedachte aan een enkel woord …

Jullie zijn wijs genoeg om te beseffen dat een Mensheid vol hoop, vol verwachting, de uitkomst van een toekomst vol licht en vrede als het ware zelf al in gang zet.

 

Marit: Wat een mooie gedachte, zo voel ik het ook, alleen wordt het nu zo mooi in woorden gevat!

 

Jezus: Elk mens beschikt over een zeer verfijnd invoelingsvermogen. Als je even stil kunt worden en dan gaat voelen, zal jouw innerlijke wijsheid jou altijd laten weten wat voor jou op dat moment een gunstige reactie is, gericht op een uitkomst die jou zal voeden, zal doen groeien, waarbij de voor jou in het nadeel uitvallende uitkomst zwaarder zal voelen, jou een bezwaard gevoel zal opleveren.

 

Luister naar die innerlijke stem die jou altijd de juiste weg zal wijzen, als je de tijd en de rust neemt om te luisteren. En gaandeweg jouw proces zal dit gemakkelijker en sneller gaan. Zal jouw gevoel jou leiden naar een toekomst vol hoop, licht en vrede.

 

De verandering begint bij jou. Als jouw uitstraling in positieve zin groeit, als je als het ware ‘lichter’ wordt, zal je anderen onbewust uitnodigen jouw weg te volgen, ook de weg naar binnen te gaan. Alleen samen is een grote verandering ten goede mogelijk.

 

Zie de tekenen, zie het Licht dat gloort aan de horizon, voel de hoop op beter, op verandering, met ons aan jullie zijde. Want besef ten diepste: jullie hoeven dit niet alleen te doen.

thumbnail_20230615_092244.jpg

Roep mij aan, vraag engelen je te omringen,

bid tot God, tot mij, Jezus, tot de Lichtwereld en spreek je uit:

je wanhoop, je wantrouwen,

het feit dat je misschien de moed aan het verliezen bent.

 

Open dan je hart voor ons en laat ons binnen,

laat je vervullen met vrede, met liefde, met Licht.

Voel onze warmte, onze steun, onze armen om je heen. 

Lief mens op Aarde, je hoeft het niet alleen te doen.

Omring je met gelijkgestemden,

voed je met hemelse muziek.

Luister naar zuiver gesproken woorden,

ook dit is voelbaar, openbaart zich aan jou.

 

Let op eerlijkheid, zuiverheid van geweten.

Wij helpen jou, leer naar ons te luisteren.

Dan gaan we samen de weg naar vrede,

vrede in je hart, vrede op Aarde

 

in Jezus naam.

IMG_20190611_172507.jpg
bottom of page