top of page

AAN HET WERK!       MEI 2011

Het is zondagmorgen 1 mei 2011, 10.10 uur. Ik zit beneden aan de eetkamertafel,

wierookstokje aan, nog lekker rustig in huis. Gisteravond gechanneld voor een vriendin, nu is het tijd voor een algemene channeling.

Het wierookstokje staat op een wit vel, het ‘vangt’ toevallig precies de weerkaatsing in de zon op een kristallen hart dat hangt in het raam van de eetkamer. Het groene stokje heeft alle kleuren van de regenboog gekregen. Nu ik zo kijk naar deze kleuren, weerspiegeld op het witte vel papier, zie ik ineens (het is me nooit eerder opgevallen) dat het gaat van rood/oranje naar geel/groen/blauw, indigo/wit, precies de kleuren van de 7 chakra’s. Dat had ik me nooit eerder gerealiseerd.

Ik: Mr. Kuthumi, heeft het een bedoeling dat dit me nu ineens zo opvalt?

K/I.H.R.: het is mooi om je te blijven verwonderen, om elke dag opnieuw weer stil te staan bij de schoonheid van de natuur, van de mens zelf.

Niets is vanzelfsprekend, alles is in beweging, onderhevig aan verandering. Niets staat vast… (de regenboog is een stukje opgeschoven en reflecteert de kleuren nu op mijn hand, een grappig gezicht).

Mensen zijn vaak op zoek naar zekerheid, naar het vertrouwen dat alles blijft zoals het is. Ze worden onrustig van de gedachte dat er veranderingen op komst zouden zijn.

Het liefst heeft men alles in eigen hand en houdt men krampachtig vast aan datgene wat er is, hoe mooi de vooruitzichten ná een verandering ook zouden kunnen zijn. Het vertrouwen in de toekomst is er dan niet, de huidige situatie behouden is het hoogste streven.

Ik: Dan zal het voor heel velen de komende jaren wel een enorme aanpassing worden, als er écht dingen gaan veranderen, daar kijkt men niet naar uit!

K/I.H.R.: Het zal niemand onaangeraakt laten, dat wat er staat te gebeuren. De overgang van de aarde van de derde naar de vijfde dimensie, zal een proces zijn waarbij iedereen betrokken is, zonder aanzien des persoons.

Het raakt iedereen en hoe je ermee om zult gaan, is de keuze van ieder mens individueel:

Zul je de veranderingen verwelkomen en herkennen als een verandering ten goede, of zul je je terugtrekken in ontkenning en niet meegaan met de stroom die in gang wordt gezet?

Hoe meer mensen tijdig ontwaken, des te geruislozer de overgang zal verlopen. Naarmate het bewustzijn van de mensheid ontwaakt, zal het begrip voor het proces dat nodig is om de overgang te kunnen verwerkelijken groot genoeg zijn om mee te werken, om te begrijpen, te beseffen dat voor verandering soms ook offers moeten worden gebracht.  

Ik: Bedoelt U zoals in de landen als Egypte, Lybië, Syrië enz. waar onschuldigen de dood hebben gevonden toen een verandering ten goede in gang werd gezet?

K/I.H.R.: het is altijd al zo geweest dat dankzij mensen die op de barricades sprongen, die vooraan stonden in de rij, die de klappen kregen, uiteindelijk wonderen zijn geschied en geschiedenis is geschreven.

Ik: maar daar staat natuurlijk niemand écht op te wachten, om onschuldig slachtoffer te worden! Ik ook liever niet hoor, als het even kan!

(Ik denk aan Mr. Kuthumi’s woorden, toen ik nét begon met channelen: ‘het is nu tijd voor jou om op te staan uit de gemakzuchtige anonimiteit en je plaats in te nemen vooraan in de rij…’

De zin waardoor ik zeker wist dat ik niet alles wat ik opschreef zelf verzon…..)

K/I.H.R.: En dat is nu ook het mooie! Jullie kunnen er iets aan doen, jullie kunnen een actieve rol spelen, jullie hoeven je geen slachtoffer van de omstandigheden te voelen, maar kunnen een reële bijdrage leveren aan de opgang van de aarde.

Dat klinkt beter toch!?

Ik: Jazeker, zo krijgen we meer mensen bij elkaar denk ik! Hoe ziet U onze rol dan, Mr. Kuthumi, kunt U ons hier voorbeelden van geven of ideeën voor aandragen?

K/I.H.R.: Jullie kunnen een voorbeeld zijn voor andere mensen. Door in je kracht te staan en te laten zien dat je vol bent van vertrouwen over dat wat komen gaat, ook al weet je zelf niet precies wat er zal gaan gebeuren. Om dan tóch vertrouwen te hebben, dat boezemt ontzag in voor de manier waarop jij in het leven staat.

Door te vertellen hoe jij over de komende tijd denkt, niet vanuit angst, of gebaseerd op sensatieverhalen, maar luisterend naar de stem van je hart:

Liefdevol, verhalend met compassie over Gaia, over haar bewustzijn, over de natuur, de wonderen in de wereld om ons heen, de wonderen die voor velen soms zo onzichtbaar zijn. 

Wees als een kind in je verhalen, open, vol verwondering, met aandacht, geïnspireerd, luisterend naar je innerlijk wezen. Leef je leven als nooit tevoren, geniet van alles dat op je pad komt en draag dit uit. Ook minder leuke kanten van het leven kun je omarmen en zien zoals ze werkelijk bedoeld zijn, als situaties om van te leren en door te groeien.Ontwikkel jezelf, lees, mediteer, spreek met gelijkgestemden en voel wat jouw weg is die je kunt gaan. Voel de bedoeling van jouw leven en leef ernaar. Straal uit dat je vol vertrouwen bent in datgene wat je doet en anderen zullen je zien als een voorbeeld van iemand die weet wat hij wil en er naar handelt.

Zo zet een ieder van jullie in zijn eigen omgeving al een proces van bewustwording in gang en, als de tijd daar is, zal men jou weten te vinden, zal men jou herinneren als iemand die wéét wat er gaande is, die stevig verankerd is en die stáát zonder angst, vol vertrouwen in dat wat komen gaat.

Ik: heeft u ook nog praktische tips?

K/I.H.R.: Breid je kring uit, zoek de uitdaging, spreek je uit voor grotere groepen, naar onbekenden…

Een verhaal dat komt uit je hart zal gehoord worden, is het niet meteen, dan later.

Ik: Ja, daar heb ik het al eerder over gehad: bij sommigen komt de boodschap echt niet aan hoor, nooit, of mag ik dat niet zeggen…

K/I.H.R.: Je mag alles zeggen, zo voel jij het op dat moment:

Maar wees er zeker van dat iets van je verhaal blijft hangen en als de tijd daar is, zal men zich jou zeker herinneren.

Ik: Nou, ik ben benieuwd, maar ik trek het me ook niet meer aan hoor, ik vind het alleen soms zo jammer dat ik, als ik bijv. na een uitgebreid geïnteresseerd gesprek met iemand, nooit meer iets hoor nadat ze een kijkje op mijn site hebben genomen. Zo afschrikwekkend is die nou toch ook weer niet, ach ja…

K/I.H.R.: Sommigen zijn er niet aan toe en zullen er ook nooit aan toe komen, in deze werkelijkheid, het zij zo.

Ik: Mag ik U nog iets anders vragen?

Sigrid vroeg mij over de betekenis van het getal 11 en 12 in haar leven.

Ik zie ook constant getallen, net 10.10 uur (begin van de channeling), 11, 22, 33, enz. enz. Wat moeten we daar nou mee? Dat het gewoon toeval is, daar geloof ik niet meer in. Maar wat het betekent?

K/I.H.R.: Het gaat om de meestergetallen: vaak maken herhalingen van een getal een codering los die opgeslagen ligt in je systeem. Dit kun je niet sturen, het gebeurt gewoon.

Als jij eraan toe bent en coderingen in je draagt, zullen ze de komende tijd geactiveerd worden. Hier heb jij dan voor je komst naar de aarde afspraken over gemaakt.

Naarmate jij groeit in bewustzijn en naarmate je trillingsgetal hoger wordt, zullen meer coderingen losgetrild worden en vrijkomen in je systeem.

Ik: En dat wil zeggen?

K/I.H.R.: Dat jij dan meer en meer de beschikking krijgt over de kwaliteiten die al eeuwenlang bij je horen, maar waar je nu pas de beschikking over kunt krijgen omdat je bewustzijnsgroei nu pas op een dusdanig hoog niveau is, dat je kunt omgaan met deze capaciteiten.

Ik: En voor Sigrid het getal 11 en 12?

Deze coderingen heeft Sigrid nodig om verder te kunnen gaan met haar werk, met het leggen van verbindingen tussen de verschillende werelden en bewustzijns-velden. Niets is toeval.

Ik: Kunt U hier nog iets meer over zeggen?

K/I.H.R.: Nee, voor dit moment is het genoeg.

Ik: Heeft u dan voor ons een slotboodschap?

K/I.H.R.: Lieve mensen, Werkers van het Licht:

Wij zijn in jullie leven gekomen om jullie wakker te schudden en te doen beseffen dat het de hoogste tijd is, tijd voor een enorme verandering, een verandering, een ommezwaai die zijn weerga niet kent in de geschiedenis van de aarde.

Eeuwenlang is deze ommezwaai verkondigd, maar nu is het bijna zover. Jullie zijn hier nu in deze tijd, op deze prachtige aarde, omdat het jullie uitdrukkelijke wens was nu getuige te zijn van dit proces, dat tot in de verste uithoeken van het heelal wordt gadegeslagen en begeleid.

Het gaat niet alleen om jullie, om Gaia, moeder Aarde, het gaat om een veel groter gebeuren. Als jullie eens wisten hoe belangrijk de aarde is, gezien vanuit het grotere geheel. 

Daarom zijn wij met jullie, en wij niet alleen:

Vele vertegenwoordigers van verre sterrenstelsels hebben hun diensten aangeboden om de opgang zo soepel mogelijk te doen verlopen. Dat is ook in hun belang. Wij vertrouwen op jullie inzet en jullie steun voor het werk dat nog gedaan moet worden.

Ieder van jullie persoonlijk mag zijn plaats innemen, zijn rol gaan spelen die nodig is voor het grote gebeuren, de opgang van de aarde.

Denk niet dat jouw inbreng niet van belang is, JIJ bent van belang, hoe klein je je soms ook voelt.

JIJ bent een onmisbare schakel binnen het grotere geheel. Wij kunnen niet zonder jou, zonder jullie, zonder de tomeloze inzet van zovelen, belangeloos.

Luister de komende tijd nóg meer naar je innerlijke stem, sta open voor onze ingevingen. Denk niet dat datgene wat jij denkt, voelt, wat ineens in je opkomt, van geen belang is.

Zo kunnen wij je bereiken, vertrouw er dan ook op dát wij je zo bereiken en sluit ons niet buiten.

Bagatelliseer onze ingevingen niet, luister naar je intuïtie, deze zal de komende tijd alleen nog maar verstevigd en helderder worden.

Blijf met twee benen op de grond, zet het hier neer op aarde: in verbinding met Gaia en met de kosmos. Alleen dán kunnen we samen sterk zijn, zo sterk dat de ware opgang een feest zal zijn, een vervulling van de verlangens van velen, eeuwen-lang. Wij zijn trots op jullie, de weg is gebaand door de eeuwen heen:

De weg van het licht ligt nu voor jullie open!

(het waait ineens heel hard om me heen, en ik krijg me toch een kippenvel!)

Maak gebruik van jullie capaciteiten en mogelijkheden en vertrouw op je kunnen, op je kunde, op je kracht.

De Lichtwereld houdt de adem in, nu gaat het gebeuren: 

‘de duisternis gaat wijken van d’eeuwenlange nacht

een nieuwe dag gaat prijken, met ongekende pracht…. (psalm 8.2)’ 

(deze regels heb ik vorig jaar toen ik wakker werd gezongen na een droom, nu komen deze regels ineens weer op in mijn gedachten, het is een psalm….)

Wij zijn met jullie, staan achter jullie

Voel onze steun, voel jouw kracht

Wees wie je bent, mooi mens

Lichtwezen hier op aarde

En straal je liefde en licht uit

Naar de mensen om je heen

Raak hen aan met je kracht

En zet ook hen in beweging

Vertrouw op het kind in jezelf

Onbevooroordeeld, onvoorwaardelijk

Toets datgene dat op je pad komt

Met het Weten van je hart

Bewandel de weg naar Liefde en Licht

In het Licht

Ga in verwondering en voel je nooit alleen

Ga lief mens, in vrede

Wees gezegend,

Mr. Kuthumi en de Intergalactische Hoge Raad

Door Marit Karssens

bottom of page