top of page

HEEL VEEL VRAGEN     27 MAART 2010

  • (Ook deze channeling is alleen geschikt voor diegenen die de kaders waarin wij gewend zijn te denken durven te overstijgen,verder is mijn weten in de afgelopen jaren gegroeid en kijk ik nu anders tegen de buitenaardsen die misbruik van ons zouden maken aan, toch wil ik deze eerste channelings hier vermelden, met deze kanttekening)  

Zaterdagmorgen 27 maart 2010 7.30 uur, ik word wakker en heb het gevoel dat ik kan gaan schrijven. Mijn dochter is weer thuis, dus ik verhuis naar de zolder en installeer me in het uitgeklapte logeerbed in het ochtendzonnetje:

Ik: Mr. Kuthumi, bent U daar? Kunt u zeggen of de I.H.R. een boodschap wil doorgeven, of ze me nu kunnen bereiken?

K.: Wij zijn allen klaar…

Vraag van mijn zus Sigrid: De Annunaki hebben een min of meer verwoeste planeet die uit zijn baan is gevlogen. Wat hebben de Zeta en de Illuminati voor thuisplaneet, dat zij ook zo’n interesse hebben in de aarde? Als zij zo verwoestend omgaan met Gaia (moeder Aarde), wat willen ze dan overhouden, alleen grondstoffen of toch een thuishaven? Waarom hebben ze duizenden jaren geleden niet ingegrepen en de mensen uitgeroeid of nog sterker geknecht?

K/I.H.R. De geschiedenis van de Annunaki is bekend, en zo niet, dat kan opgezocht worden. Zij hebben inderdaad hun planeet door eigen toedoen verwoest en zij leven nu in het donker, in leefgebieden onder het oppervlak van hun planeet Niburu. Ze zijn naarstig op zoek naar andere plaatsen in het universum waar levensvormen mogelijk zijn. Ze hebben zich al sinds mensenheugnis en nog ver daarvoor bemoeid met de gang van zaken op de aarde. Veel respect voor enige levensvorm hebben ze hierbij niet getoond. Ze zijn uit op eigen gewin en gaan daarbij niets ontziend te werk. Hun belofte aan hun volk dat leeft in het duister, dat wanhopig is, moet worden ingelost. Ze zien nu in de aarde hun ‘beloofde land’ en willen dit koste wat kost realiseren. Ze gaan daarbij echter zo kortzichtig te werk, alleen met het oog op de korte termijn, dat ze op deze manier ook niet lang plezier zullen hebben van de schoonheid en goede waarde van de aarde voor hen.

De mensen uitroeien is nooit hun plan geweest, de mensen voor hen laten werken, laten denken, laten uitvoeren wel.

De aarde is immers groot genoeg voor de Niburiaanse bevolking en een deel van het mensenras. Daar maken zij zich nu geen zorgen over. Wat hen wel zorgen baart is het feit dat inmiddels velen van jullie ontwaken of reeds ontwaakt zijn. De plannen van de Annunaki worden doorzien, implantaten, aftappingen worden ontdekt en hun invloed is tanende.

Ik: Een andere vraag: Misschien komen we zo terug op de Annunaki.

Wie zijn de Zeta en de Illuminatie dan? Hebben zij ook geen thuisbasis, thuisplaneet meer? Wat willen ze van ons?

K/I.H.R.: Laten we beginnen met de Zeta, een uitstervend ras, afkomstig van een planeet buiten jullie zonnestelsel.

Ze willen mee in de opgang van de aarde naar de vijfde dimensie. Ze zijn wanhopig, vertwijfeld, ze zoeken contact met mensen op aarde om hen ervan te overtuigen dat zij mee willen doen.

Ik: Bedoelen ze samenwerken? Wat kunnen ze ons dan aan positiefs geven?

K/I.H.R..: Zij zijn vergevorderd op het gebied van gedachtenkracht, manifestatie. Ze zijn intelligent en beseffen inmiddels dat hun enige kans ‘samenwerking’ is.

Ik: Waar verblijven ze zelf dan? Als ze zich kunnen manifesteren, waarom komen ze dan niet hier in hun zichtbare vorm, met een goede boodschap? Waar komen ze vandaan? Leven ze daar in de 3 D of in een andere dimensie?

K/I.H.R. De Zeta hebben een eigen uiterlijke verschijningsvorm, die de mensen in eerste instantie af zou kunnen schrikken. Als ze zich in 3 D aan ons tonen manifesteren ze zich als mens.

Waar zij verblijven is alleen nog hun etherische verschijningvorm aanwezig, ze leven in de vierde dimensie en zijn op zoek naar het Licht. Ze dwalen al zo lang rond in het duister.

Ik: Dan kom ik op de Illuminatie, daar weet ik eigenlijk ook helemaal niets van…

K/I.H.R. De Illuminatie, de hagedisachtigen, zijn hoog ontwikkelde, intelligente wezens. Ze werken nauwgezet samen met de Annunaki.

Ik: Wat is hun thuisplaneet?

K/I.H.R. Ze komen van een planeet die behoorde tot hetzelfde zonnenstelsel als Niburu. Lang voordat de loop van beide planeten veranderde, was er al samenwerking tussen beide volkeren. Ze zijn samen met de Annunaki op zoek gegaan naar een planeet waar beide volkeren samen zouden kunnen leven. Ze hebben zich net als de Annunaki al eeuwenlang begeven in de aardse sferen.

Ze hebben grote invloed gekend als bestuurders in de tijd van Atlantis, naast de Annunaki. Ook zij zijn altijd niets en niemand ontziend te werk gegaan. Ze zijn respectloos omgegaan met de aarde en hun bewoners. Iets waar jullie tot op de dag van vandaag onbewust de wrange vruchten nog van plukken.

Wat is de Interne Regering?

K/I.H.R.: De Interne Regering bestaat uit mensen die bewust en deels onbewust rechtstreeks in contact staan met en onder invloed staan van de Annunaki en Illuminati.

Ze zijn geïnfiltreerd in hoge posities, hebben dankzij afspraken, soms al in voorafgaande levens gemaakt, veel hulp en medewerking gekregen om op te klimmen tot hoge posities waar beslissingen kunnen worden genomen of waar op z’n minst invloed kan worden uitgeoefend.

D.m.v. mentale projectie worden zij direct beïnvloed het spel te spelen dat van tevoren is bedacht en doordacht door de Annunaki en Illuminatie.

Dit gaat op een dusdanige manier dat het lijkt of deze personen hun eigen weg gaan en hun eigen gedachten volgen, maar in werkelijkheid zijn zij marionetten in handen van hen die slechts uit zijn op eigen gewin. De A. en I. leven hier niet in de derde dimensie. Door de mentale projectie kunnen zij wel heel veel invloed uitoefenen op de aarde.

Ik: maar ze bestaan toch nog wel op hun planeet in 3 D, waarom komen ze hier niet in 3 D, zoals ze werkelijk zijn?

K/I.H.R..: Hun verschijningsvorm zou de mens teveel angst inboezemen. De Annunaki zijn erg groot (ik weet het), alleen al hun lengte en uitstraling zou een negatief effect hebben en de bedoelingen van de Annunaki dwarsbomen.

Over de Illuminatie hetzelfde verhaal: hun verschijningsvorm: hagedisachtigen zou al helemaal een schokeffect teweeg brengen. Ook zij zijn groot en imposant, wel een stuk kleiner dan de Annunaki. Het is voor hen nu nog geen tijd om zichzelf aan ons te tonen in de 3 D realiteit, maar vergis je niet, ze zijn wel degelijk aanwezig: voor ons niet zichtbaar of herkenbaar en velen staan onder invloed van hun grote bereik d.m.v. mentale projectie en beïnvloeding. 

(Vervolg) Dinsdagmorgen 30 maart 2010 4.00 uur

Ik word wakker om 3.53 uur. Eer ik klaar zit (weer boven op zolder aan een bureautje) is het 4.00 uur (nét zomertijd geworden, dus weer om 3.00 uur eigenlijk, grappig hoor).

In bed vroeg ik Mr. Kuthumi de welbekende vraag, waar ik het antwoord al op weet: Is het weer de bedoeling dat ik ga channelen?

K.: Je weet het antwoord al…

Ik ging slapen met het ‘weten’: vannacht is het weer zover. Ik heb er zin in en ben klaarwakker.Ik vraag of ik verder mag gaan met de vragen van S.

K/I.H.R.: Stel je vragen:

S.: Wij moeten ons verhogen in trilling. Is het misschien een oplossing ook de onverlichte buitenaardsen mee te helpen zich te verhogen? Zodat ze meer vanuit hun hart kunnen werken en het gevaar ook op deze wijze aangepakt kan worden. Meer gericht op samenwerking.

Moeten wij dat voor onze rekening nemen of zijn er ook andere volken die dat op zich kunnen nemen, een leraar te zijn. Ik voel namelijk zo goed hun radeloosheid en onmacht en behoefte aan een leraar. Ze zeggen dat ik hun leraar ben, hoe bedoelen ze dat? De liquid Light Frequencies, kunnen deze nog tot hulp zijn wat buitenaardsen betreft (zie voor meer info www.healingarts.nl ) ?

K/I.H.R.: De buitenaardse aanwezigheid waar S. op doelt bestaat uit verschillende groeperingen zoals ze weet, voelt.

Allereerst zijn daar de onverlichte Zeta’s en Greys, die inderdaad wanhopig bezig zijn om contact te zoeken met mensen die ervoor openstaan, die ze kunnen bereiken.

Zij zoeken naar een manier om het voor hen mogelijk te maken mee op te stijgen naar de vijfde dimensie. Ze weten dat dat alleen gaat lukken als ze erin slagen voor die tijd hun trillingsniveau beduidend te verhogen. Met het verhogen van het trillingsniveau stijgt de compassie, het liefdesgevoel. Het ‘weten ‘ wat goed is te doen.

Hierbij is een belangrijke taak weggelegd voor mensen die contact met hun kunnen maken: wereldwijd. Die begrijpen dat het hun wanhoop is die hun ertoe drijft keer op keer contact te zoeken met hen die ervoor openstaan. Al voelt het voor deze personen eerder als ‘lastig gevallen worden’.

De Lichtremedies kunnen hier zeer zeker een grote ondersteundende taak in vormen het bewustzijn van deze onverlichten te verhogen, hen op een hoger trillingniveau te brengen vanwaar een positieve stroom in gang kan worden gezet. Lastig vallen zal zo meer en meer gevoeld worden als ‘toenadering zoeken’. En uiteindelijk zal dit resulteren in begrip en wederzijdse samenwerking,

Want ook zij kunnen de Mensheid dienen en kunnen van belang zijn als het gaat om zaken als astraal reizen, telepathie, manifestatie e.d.

Ik: Ze zeggen dat S. hun leraar is, hoe bedoelen ze dat?

K/I.H.R.: Het feit dat ze met S. contact zoeken is al het bewijs dat haar trillingsniveau op dusdanige hoogte is gekomen, dat zij van direct belang kan zijn in dit proces.

Alleen zij die echt kunnen helpen zullen benaderd worden. Zij zullen ook ‘weten’ wat de toenaderingspogingen inhouden en zij zullen kijken voorbij de soms onbeholpen contacten die deze buitenaardsen met hen proberen te leggen.

Dit zal op verschillende plaatsen tegelijkertijd op aarde plaatsvinden.

Het prachtige zou zijn als deze mensen van elkaars bestaan zouden weten en daar elkaars voordeel mee zouden doen. Sta dus open voor contacten buiten je eigen beperkte kringetje en probeer de boodschap uit te dragen. Dit is immers in het belang van de Mensheid en deze buitenaardsen. Samenwerking levert áltijd meer op dan tegenwerking en negativiteit.

Ik: En de andere buitenaardse groeperingen? Er zijn er zoveel meer…

K/I.H.R.: Je doelt op de Annunaki en Illuminati?

Ik: Inderdaad, hoe zit het dan met hen? Kunnen wij hen óók helpen hun trilling te verhogen?

K/I.H.R.: Dat zou in principe heel goed mogelijk zijn, maar dit is niet waar zij op uit zijn. Aan deze mogelijkheid van wederzijdse samenwerking: wij die delen in hun grote kennis, zij die openstaan om hun gevoelens van compassie te vergroten, hebben zij nog niet gedacht.

Hun wanhoop, de druk van hun volk dat afwacht in de duisternis, is zo groot, dat ze alle realiteit uit het oog zijn verloren. Kortzichtig gaan ze te werk, geheel en al gericht op hun eigen belang dat zeer zeker niet in ons belang is/zal zijn.

In incidentele gevallen, ik denk aan ontmoetingen tijdens een sessie, is het al mogelijk geweest druppels van lichtremedies uit te delen aan Annunaki, die verbaasd toekeken wat er gebeurde, maar die deze lichtfrequenties uiteindelijk wel accepteerden.

Dit is echter een druppel op de gloeiende plaat. Het grootste deel van de Annunaki die zich hier op aarde bemoeien met de mensheid is in het geheel niet bezig met samenwerking in positieve zin. Zoals we reeds vertelden is het in hun belang de opgang van de aarde tegen te houden zodat wij hier nog veel langer in de derde dimensie zullen verblijven en zij van ons/bij ons kunnen profiteren.

Ik: Dus voor wat de Annunaki en Illuminati betreft is er weinig hoop tot verhoging van trilling en dus samenwerking in positieve zin, vanuit compassie….

K/I.H.R. : het spijt ons dit zo zwart op wit te moeten constateren, maar zo liggen de feiten. Hun hart, hun ‘innerlijk weten’ ligt begraven onder een eeuwenoude opeenstapeling van feiten die duiden op onderdrukking, najagen van eigenbelang, harteloze beslissingen, manipulatie… kortom weinig gunstige eigenschappen.

Ik: Dit klinkt somber en weinig hoopgevend.

K/I.H.R.: Jammer, maar het is de waarheid op dit moment.

(gelukkig is ook hier inmiddels (oktober) bij bepaalde groepen een positieve verandering in gekomen)

Ik: Een andere vraag, waarop ik het antwoord denk ik al weet:

Hebben de Illuminati en Annunaki ten tijde van Atlantis zich wel in hun ware gedaante gemanifesteerd? Zijn zij toen als Goden gezien door de mensen in die tijd?

K/I.H.R.: in de tijd van Atlantis hebben zij zich inderdaad uitgegeven als Goden, die met hun prachtige luchtschapen op aarde nederdaalden. Op afbeeldingen van eeuwenoude voorstellingen kun je de Annunaki en Illuminati soms nog ontdekken, afgebeeld vol ontzag als Goden en Heersers.

Zij werden vereerd en op deze manier was het voor hen nóg gemakkelijker om te infiltreren in de machtsystemen in die tijd.

Ze waren direct betrokken bij de machthebbers, die vaak door hen bespeeld werden. Mentale projectie was destijds ook al een beproefd machtsmiddel waar zeer veel gebruik van werd gemaakt.

Ik: Ik heb dit zelf in een sessie ervaren: Ik doorzag als priesteres van het Licht hun plannen (ik was zelf ook ooit Annunaki geweest) en werd jarenlang opgesloten. Ik dacht slim te zijn en beloofde samen te werken, maar toen het zover was, bleek ik nog slechts als een marionet te functioneren. Van een eigen vrije wil en helder weten was geen sprake meer. Het is niet te geloven wat mentale projectie met je kan doen!

K/I.H.R.: De ernst van de situatie moet ook op geen enkele manier onderschat worden. Hun macht is nog steeds zeer groot, onwetenden moeten daarom wakker worden geschud op zéér korte termijn.

Ik: Heeft u weer een boodschap waar ik voor vandaag mee af kan sluiten?

K/I.H.R.: Wereldwijd is de Mensheid aan het ontwaken.

De eeuwenoude zoektocht naar het Licht komt binnenkort ten einde.

Deze week vieren jullie het feest van de Paascyclus, van het donker naar het Licht.

De Lichtmeesters, de Engelenwereld, allen die jullie een warm hart toedragen, zijn in volle verwachting van hetgeen dat komen gaat.

Zij zijn met jullie begaan en staan klaar om jullie in alles wat er komt te begeleiden. Zij hebben zoveel te geven en jullie hoeven er alleen maar om te vragen. Hun licht en liefde en kennis staan tot jullie beschikking bij het uitvoeren van het Goede Werk.

Jullie zullen merken dat er steeds meer synchroniciteit optreedt in jullie leven.

Dingen lopen zoals ze moeten lopen, alles valt op zijn plaats. Hierin kunnen jullie de hand zien van hen die jullie helpen de opgang van de aarde naar de vijfde dimensie mogelijk te maken. Stel je open, open je hart, oordeel niet, laat de Liefde en het Licht bij je binnenstromen en laat het zijn werk doen.

Alleen dan zal het donker binnenkort worden uitgebannen.

Wij wachten en hopen en weten dat het Licht zal zegevieren.

Wees vol liefde en compassie en weet: wat je uitstraalt zul je ook ontvangen.

Dit is de boodschap van vandaag,

Wees gegroet,

Mr. Kuthumi en de Intergalactische Hoge Raad

Zij die jullie bijstaan in de gang naar het Licht

bottom of page