top of page

HET UITDRAGEN VAN DE BOODSCHAP VAN LICHT EN LIEFDE      3 APRIL 2010

Het is 3 april 2010 zaterdagmorgen vroeg: 7.30 uur, ik wist ’s avonds al dat ik weer zou gaan channelen, Ik heb in mijn behandelkamer een deken en schrijfblok/pen neergelegd, al snel zit ik klaar:

Ik: Ik zit klaar om een eventuele boodschap van U door te geven, mag ik een vraag stellen? Ik heb begrepen dat er meer mensen net als ik aan het channelen zijn, met Mr. Kuthumi, met andere Herrezen Meesters enz. Waar sturen jullie op aan? Wat is nu concreet de bedoeling? Kunnen jullie hier wat duidelijker in zijn? Kunnen jullie ons aanwijzingen geven wat wij kunnen doen?

K/I.H.R.: Je bent al goed bezig; je bent al begonnen met het uitdragen van onze boodschap. Door mensen die hier al wat verder in zijn te benaderen en de boodschap toe te sturen, breidt het kringetje zich al uit. Deze mensen zouden op hun beurt kunnen proberen anderen in deze boodschap te interesseren. Internet is hierbij een belangrijk medium, zo kan je vele geïnteresseerden bereiken.

Typ de boodschappen uit en zorg ervoor dat alles klaar ligt om verstuurd te worden. Je hebt zelfs inmiddels gemerkt dat de reactie van mensen op datgene wat jij hen te melden hebt, best meevalt. Je bent nog niet voor gek verklaard en dat heeft weer alles te maken met het feit dat jij hier eerlijk en oprecht bezorgd en betrokken over vertelt. En zo zal het met een ieder gaan die mensen vanuit deze zelfde houding voorzichtig benadert.

Het is belangrijk dat jullie samenwerken. Meedenken van jullie kant wordt zeer op prijs gesteld, zolang je het belang van het grotere geheel niet uit het oog verliest en niet overhaast te werk gaat. De boodschap die jullie gaan brengen is heftig en voor de meeste mensen iets waar ze momenteel absoluut niet mee bezig zijn.

De kunst is nu dat vonkje in hen aan te raken, dat bij een ieder op aarde aanwezig is en dat erop ligt te wachten eindelijk de kans te krijgen te ontvlammen.

Als het je lukt met deze boodschap een gevoel over te brengen van: het zou zomaar ineens tóch de waarheid kunnen zijn, dan is al een groot deel van het pleit beslecht. Hoe meer mensen hierover na gaan denken, hoe beter.

Ze zullen hun eigen leven onder de loep gaan nemen:

Hoe sta ik in het leven? Hoe ga ik om met de natuur, met dieren? Wat zijn mijn eetgewoontes? Alles bekeken vanuit een neutraal, zichzelf niet veroordelend standpunt.

Hoe ga ik met mensen om? Wat voel ik als Waarheid heel diep van binnen?

Heb ik dat eigenlijk altijd al zo gevoeld? Weet ik dat ik dit allemaal al lang wist, en voel ik nu eindelijk de mist in mijn hoofd en in mijn hart wegtrekken zodat ik helder inzicht kan krijgen in mijn eigen waarheid, door niets en niemand beïnvloed, puur en liefdevol, vol compassie naar de Mensheid en de aarde toe?

Als dit innerlijk weten bij een mens ontwaakt, zal deze mens meteen veranderd zijn. Hoe moeilijk het soms lijkt om in het dagelijks leven, in het leven van alledag, het ‘weten’ toe te passen, hoe gemakkelijk het nu blijkt te gaan.

Het gaat immers allemaal om het maken van keuzes:

De keuze voor gezonder eten; de keuze voor minder milieu-onvriendelijke stoffen;

de keuze om vriendelijk te zijn naar anderen toe, een positieve levenshouding kost immers niets en levert zoveel op. Het zet een hoger trillingsveld in beweging dat aanstekelijk werkt naar de mensen om je heen: Het spreekwoord zegt niets voor niets: Wie goed doet, goed ontmoet!

En niet alleen vriendelijk zijn naar anderen toe, maar vooral ook naar jezelf. Bezie jezelf met de blik waarmee wij naar jullie kijken: liefdevol, verwonderd over alles wat jullie kunnen, de prachtige lichtwezens die jullie zijn… Ontwaakt of nog niet ontwaakt…

Heb respect voor de keuzes die je maakt in het leven en veroordeel jezelf niet als het een keer niet helemaal gaat zoals je eigenlijk zou willen. Een leven in het teken van het Licht gaat met vallen en opstaan. Voel jezelf bijzonder en begiftigd met de gave van de liefde. Straal dit uit naar jezelf en naar je omgeving en voel dat het werkt.

Probeer meer tijd vrij te maken om door te brengen in de natuur. Geniet van al het mooie dat Moeder Aarde je te geven heeft.

Wees als een kind: verwonder je over een bedauwd spinnenweb, ruik de pure geuren in het bos, kijk met de ogen van je hart en stel je open.

Je houding naar alles wat leeft zal veranderen, je zult je eetgewoontes willen aanpassen.

Ik: Dat klopt: ik eet veel meer biologisch en nóg minder vlees!

K/I.H.R.: En dat doe je gewoon vanuit het innerlijk weten dat het zo beter voor jou is, maar, en dat is het mooie, ook voor het milieu, voor de dieren, voor de aarde.

Ik: Wat kunnen mensen nog meer doen als ze het Licht in zichzelf hebben ontdekt? Het lijkt eigenlijk allemaal zo logisch…

K/I.H.R.: Maar daar gáát het ook om, het lijken kleine druppels water op een gloeiende plaat, maar besef wel: als ineens zeer velen ‘ontwaken’ en na gaan denken over hun manier van leven, gaan leren, lezen, beseffen hoe het eigenlijk allemaal in elkaar steekt, dan wordt de kring van ‘wetenden’, van mensen die elkaar in gunstige zin beïnvloeden groter en groter.

Deze mensen gaan hun licht uitstralen, hun trillingsveld verhogen, positief denken.

Het is als een kring in het water die zich wereldwijd aan het uitbreiden is.

De Werkers van Licht zullen nu hun schouders eronder moeten zetten, mensen moeten benaderen, de publiciteit moeten zoeken, de boodschap uitdragen.

En hoe meer mensen hier al ‘iets’ van hebben gehoord, al ‘iets’ van hebben meegekregen, hoe gemakkelijker het zal gaan.

Ik: Maar de boodschap is toch niet alleen blijheid en positivisme. Ik herinnner me maar al te goed de woorden: de strijd van het donker t.o.v. het Licht; duistere buitenaardsen, Interne Regering enz. toch weinig opwekkend om uit te dragen….

K/I.H.R.: Hier moeten jullie ook niet mee beginnen. Als een mens door jullie woorden aangeraakt wordt, ontwaakt en gaat nadenken, is al het andere een logisch gevolg.

Er zullen vragen komen, over het milieu, over de oorlogen, de beïnvloeding, over de politiek die gevoerd wordt.

Ja, en dan is het belangrijk dat jullie er klaar voor zijn om op al die vragen een duidelijk en goed onderbouwd antwoord te geven dat je ook zelf voelt als waarheid in je hart, want alleen dán komt het over.

Ik: Krijgen wij, daar nog informatie over? Ik denk dat ik al een heel eind zou komen, maar het is allemaal zó gecompliceerd, hoe breng ik dit in ’s hemelsnaam over? Kunnen jullie ons geen spoedcursus ‘verlichting’ geven?

K/I.H.R.: Daar zijn we al mee bezig: in jullie dromen zijn we met zeer velen onder jullie Lichtwerkers aan het werk. Je kennis en weten wordt vergroot. Als je hierover spreekt zul je merken dat je woorden weloverwogen en zinnig zijn. Wij helpen jullie hierbij. Zoals Mr. Kuthumi je al zei:

Vertrouw erop dat je het juiste zult zeggen, wij staan achter je.

K/I.H.R.: Jullie zijn werkers van het Licht, uitdragers van de Goede Boodschap, wetend dat de enige weg naar bevrijding de weg is van het Licht.

Weet dat jullie hiervoor gekozen hebben deze weg te gaan en onderweg zovelen als mogelijk met jullie mee te nemen. Maak onwetenden bekend met de boodschap van Al dat Is, met de Boodschap van liefde en verbondenheid, van trouw en compassie.

Voel jezelf gesteund in het uitdragen van deze boodschap. Stel je open en ontvang van ons zóveel liefde en licht, dat de gang naar het licht steeds gemakkelijker zal verlopen.

Weet je gesteund en draag vanuit dit innerlijk weten de Boodschap uit.

Schroom niet mensen hierover te vertellen, blijf bij jezelf, maar verwonder je over datgene wat je nu meemaakt en deel dit met anderen, ook met hen die er normaal niet voor openstaan.

Baseer je niet op gevoelens van angst of onrust, van vrees wat je woorden teweeg zullen gaan brengen.

Je zult merken dat je boodschap binnenkomt, raakt, mensen treft.

Zo zal een ieder voor zich voorzichtig te werk moeten gaan; de tijd is er nu rijp voor: Dat wat al eeuwenlang verwacht werd, gaat nu gebeuren:

De opgang van de aarde naar de vijfde dimensie met allen die daarvoor een bewuste keuze maken, een keuze voor een leven vol liefde, in het Licht.

Dit was het voor vandaag,

Gegroet,

Mr, Kuthumi en de Intergalactische Hoge Raad

Zij die de aarde zullen bijstaan en jullie zullen ondersteunen

in het volbrengen van deze mooie taak

bottom of page